Младите хора трупат все по-големи дългове, за да поемат основните си ежедневни разходи. Това е все по- ясно забележима тенденция, заяви в интервю за BBC председателят на британската комисия за финансов надзор Андрю Бейли.

"Налице е ясна промяна в модела на богатство и доходи, което се превръща в по-голяма задлъжнялост в по-млада възраст. Това отразява по-ниски нива на реалния доход, както и на собственост върху активите", посочи Бейли.

Високата цена на наемите и липсата на растеж на доходите означава, че все повече хора трябва да използват кредит, за да свържат двата края. Проблем са и високите лихви при купуване на основни стоки като бяла техника.

Според Бейли не става въпрос за безразсъдно вземане на заеми, а по-скоро за покриване на основните разходи за живот. "Това не е кредит в класическия смисъл, а в повечето случаи става въпрос за достъпността на основните жизнени разходи", отбеляза той.

Финансистът не одобрява някои схеми за кредитиране с високи разходи, припомняйки че в бъдеще лихвените проценти може да се повишат и кредитът трябва да бъде "достъпен". "Устойчивият кредит е необходима част от обществото", подчерта Бейли.

Снимка 318077

Източник: iStock

Британският финансов регулатор вече е предприел действия за ограничаване на дългосрочните дългове по кредитни карти, както и на таксите по бързите кредити тип "заем до заплата".

Редица изследвания показват, че младите хора във Великобритания са сериозно загрижени за размера на дълга, който носят, както и за способността си да изплатят този дълг.

По последни данни на Английската централна банка потребителският дълг, с изключение на ипотеките, в момента е над 200 млрд. паунда, доближавайки се до нива, подобни на тези от кризата от 2008 г.

"Необезпеченото кредитиране" на кредитни карти, лизинги на автомобили, потребителски кредити и овърдрафти се увеличава с 10% годишно, а ултра ниските лихвени проценти изяждат спестяванията на хората.