Български държавни железници - Пътнически превози е сключила договор с френската Alstom за поддръжката на мотрисите Siemens. Контрактът е на стойност 137 млн. лв., а срокът, през който те ще бъддат поддържани - пет години.

По силата на споразумението ще бъдат обслужвани общо 46 мотриси - 22 дизелови и 24 електрически. През първото полугодие на тази година компанията изпълнител трябва да се подготви за ремонтните дейности, а след това да бъдат рехабилитирани вече спрените поради липса на обслужване на мотриси.

БДЖ: Все по-малко пътници и все повече пари от бюджета

БДЖ: Все по-малко пътници и все повече пари от бюджета

Един експертен анализ

От Alstom ще гарантират, че всички превозни средства, преминали през рехабилитационния процес, ще могат да бъдат експлоатирани през следващото десетилетие.

Процедурата за избор на компания, която да обслужва 46-те мотриси, започна още през 2017 г. Първоначално от нея бяха отстранени както българската "Експрес сервиз" - Русе, така и самата Siemes. Причината беше, че първата не притежава необходимите документи за подобни дейности, а втората беше посочила русенската компания като подизпълнител.

Забавянето се дължеше на обжалванията, по последното от което съдът се произнесе в края на миналата зима. От тогава досега БДЖ беше в преговори с румънския клон на Alstom и Stadler.

Никола Василев поема БДЖ

Никола Василев поема БДЖ

За председател на Съвета на директорите е избран Григори Григоров, за негов заместник - Светломир Николов

Разследване на Offnews от края на 2018 г. показа, че липсата на поддръжка, включително на извършването на планираните основни ремонти, може да се превърне в причина за сериозни повреди и катастрофи. Данните на разследващия журналист Светослав Метанов показаха, че всички от мотрисите Siemens са изминали значително повече от 1,2 млн. км., колкото е максимално допустимия пробег за извършване на основен ремонт.

"На практика компанията няма здрави влакове, с които да изпълнява превозите по договора за предоставяне на обществена железопътна услуга, ако спре "Дезирата", посочи Метанов. "А в случай, че превозите бъдат ограничени, то и държавата би трябвало да отреже субсидията от 200 милиона лева, която изплаща на дружеството всяка година. Естествено БДЖ не искат да губят сигурните пари, още повече че пътниците им намаляват с всяка следваща година заради все по-некачествената услуга."