Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) позволи на Emirates Telecommunications Group Company PJSC (e&) да придобие бизнеса на Yettel и Cetin в България от PPF. Решението на регулатора е част от процеса по излизането на чешката група от телеком бизнеса в нашата страна, Унгария, Словакия и Сърбия в ползва на компанията от ОАЕ.

В хода на производството един от конкурентите на Yettel у нас - Vivacom, е изразил опасения, че e& всъщност ще контролира два от трите телекома у нас заради отношенията си с A1. Комисията обаче не е открила доказателства за това.

Решението е взето на 15 февруари, но беше публикувано едва днес.

Телеком от Абу Даби поиска от КЗК "зелена светлина" за сделката с Yettel

Телеком от Абу Даби поиска от КЗК "зелена светлина" за сделката с Yettel

Сделката обхваща телекомите в България, Унгария, Сърбия и Словакия

Какво вижда КЗК

В мотивите към решението се посочва, че e& към момента не управлява телекомуникационни мрежи и няма съществени бизнес операции в ЕС извън предоставяне на роуминг на едро и терминиране на повиквания на мрежови оператори в евросъюза. Компанията има договори и с трите телекома у нас, като работи без посредници и няма възможност или стимул да ограничава достъпа до пазара в България, посочват от комисията.

"Пазарното положение на "Йеттел България" на пазара на мобилни гласови телефонни услуги на дребно е съпоставимо с това на другите двама мобилни оператори, а при фиксираните гласови телефонни услуги на дребно делът му е далеч по-нисък от този на историческия оператор "Виваком България" ЕАД и на "А1 България" ЕАД. С оглед на изложеното Комисията приема, че в резултат на планираната сделка консолидираната група няма да има нито способност, нито стимул за ограничаване на ефективната конкуренция на вертикално засегнатите пазари на едро", пишат от КЗК.

Yettel е третият телеком у нас, който вдига цените

Yettel е третият телеком у нас, който вдига цените

Трета поредна година на "индексация"

Има ли по-голям сюжет?

В хода на ускореното проучване от Vivacom са изразили опасения, че има риск "e& потенциално да влияе върху вземането на решения от основния конкурент на пазара на телекомуникационни услуги на дребно - "А1 България" ЕАД", чрез нарастващото си дялово участие във Vodafone Group Plc".

От телекома посочват, че "(а) e&, чрез своето миноритарно участие във Водафон и по силата на Споразумение за взаимоотношения от 11 май 2023 г., сключено между e& и "Водафон", упражнява контрол върху Водафон и (б) от своя страна, "Водафон" упражнява контрол върху A1 силата на сключено споразумение за партньорство".

Акциите на Vodafone - най-евтини от 1997 г. насам

Акциите на Vodafone - най-евтини от 1997 г. насам

Разбира се, има уловка за инвеститорите...

КЗК обаче смята тези опасения за неоснователни: "е& не е в състояние да упражнява контрол или решаващо влияние върху "Водафон", като се има предвид неговото миноритарно участие в акционерния капитал и липсата на допълнителни специални права по смисъла на параграф 65 и следващите съгласно Консолидираното юрисдикционно известие. За да се избегнат всякакви съмнения, Уведомителят също така декларира, че няма де факто контрол върху "Водафон" въз основа на Споразумение за взаимоотношения или друго споразумение с "Водафон", като предоставя информация за процентното участие на e& спрямо присъствалите акционери на проведените общи събрания на дружеството за периода 2020-2023 г. (...) Съгласно наличната публична информация, партньорството между Водафон и A1 се свежда до препродажба на услуги на Водафон от A1 България (като "Vodafone live!", "Vodafone Mobile Connect Card" и др.), както и до сътрудничество в областта на между-народния роуминг".

Две седмици по-късно: КЗК обясни защо пуска сделката за "Булсатком"

Две седмици по-късно: КЗК обясни защо пуска сделката за "Булсатком"

Според антимонополния орган в сектора ще има достатъчно конкуренция и след сделката

Именно A1 и Yettel бяха основни противници на придобиването на "Булсатком" от Vivacom, което преди дни също беше разрешено от КЗК.

Сегашното решение подлежи на обжалване в съда.