Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) забрани придобиването на контрол от страна на "Инерком България" ЕАД върху активите на чешкото дружество ЧЕЗ в България, съобщиха оттам. С отделно решение КЗК не разреши и сделката за "Нова".

Проблем пред изкупуването се оказаха шестте фотоволтаични централи, които групата на "Инерком" притежава. Според КЗК с осъществяването на планираната сделка придобиващата контрол група, в качеството си на производител на електрическа енергия от фотоволтаици, ще има съществено предимство пред останалите производители на електрическа енергия от ФтЕЦ.

Търговците под контрола на придобиващата група от своя страна, като част от вертикално интегрираната група ЧЕЗ, биха имали предимство пред останалите търговци на ел. енергия, използвайки достъпа до електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ да доставят ел. енергия на клиенти, присъединени към разпределителната мрежа, която обхваща административните области София, София Област, Благоевград, Перник, Кюстендил, Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен, смятат от комисията.

"Налице е хоризонтално припокриване между дейностите на участниците в концентрацията на пазара на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи. Също така, сделката поражда и вертикални ефекти на пазарите, разположени надолу по веригата, а именно пазарите на разпределение на електрическа енергия, на снабдяване идоставка на електрическа енергия, на търговията с електрическа енергия и на свързаните с търговията услуги по координиране на балансиращи групи", се казва в решението.

Малко по-късно от "Инерком" изпратиха кратък коментар: "Изненадани сме от решението на Комисията за защита на конкуренцията да забрани концентрацията между "Инерком България" ЕАД и дружествата от групата на ЧЕЗ в България"

"Инерком България" ЕАД внимателно ще анализира мотивите за решението на Регулатора и в следващите дни ще обявим както нашето становище във връзка със забраната, така и последващите действия, които компанията ни ще предприеме", казват още оттам.

Решението може да бъде обжалвано пред ВАС.

Час след новината акциите на "ЧЕЗ Разпределение България" поевтиняха и към 13:45 часа загубата е със 11.29% при изтъргувани 64 350 акции, като последната регистрирана е за 220.00 лева за акция, предаде InfoStock.bg. Книжата на другото публично дружество - "ЧЕЗ Електро България", също се понижиха, но с 11.21%, при изтъргувани 40 000 акции, като последната сделка е за 19 000 лева за акция.

Към 15:30 часа книжата на ЧЕЗ Разпределение възстановиха част от загубите, като спадът е с 7.26% при изтъргувани акции за 86 540 лева на последна цена от 230 лева за брой. При ЧЕЗ Електро няма промяна.

"Инерком България" на Гинка Върбакова, създадено специално заради сделката, нотифицира регулатора на 14 март т.г. По същество антимонополната комисия започна да разглежда случая на на 26 юни, след като изиска допълнителни документи.

Дружеството искаше да придобие "ЧЕЗ България" ЕАД, "ЧЕЗ Разпределение България" АД и дъщерното му дружество "ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България" ЕАД, "ЧЕЗ Електро България" АД, "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД, "Бара Груп" ЕООД и "Фри Енерджи проджект Орешец" ЕАД.

Гинка, ЧЕЗтна пионерска

Гинка, ЧЕЗтна пионерска

Или как една жена успя да накара цяла България да повтаря името й

Първоначалният договор бе подписан на 23 феввруари т.г. Стойността на сделката е €326 милиона, по официални данни от финансовия отчет на ЧЕЗ.

Чешки медии разкриха чрез източници в чешкото дружество, че няколко български банки са обещали финансиране за сделката. Сред тях са Първа инвестиционна банка с €80 милиона, потвърди преди време депутатът Жельо Бойчев, председател на временната комисия, която разследваше сделката. Твърди се, че другите са "УниКредит Булбанк" и "Българска банка за развитие" (ББР). И трите първоначално опровергаха информацията.

Междувременно в общественото пространство се завъртяха спекулации, че заради шума покрай сделката, банките може да са се оттеглили. В този дух бе и изказване на премиера Бойко Борисов.

В края на юни чешкото правителство, което е собственик на 70 процента от CEZ, замени трима от членовете на наздорния съвет по време на годишното общо събрание. Сред сменените е и председателят на Надзорния съвет Вацлав Пачеш. И тримата сменени бяха назначени от предходното правителство.

Новите назначения в надзора са бившият член на борда на чешката централна банка Любомир Лизал, старши експертът във финансовото министерство Карел Тул и Отакар Хора, член на одитния комитет на CEZ. Назначенията наклониха баланса на силите в надзорния съвет към текущото управление на страната, посочва Reuters.