Българската икономика достига пика на възможностите си през тази година, като страната ни ще е в топ 3 на най-добре представящите се по отношение на растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Ако успее да достигне резултат от 4,4% ръст на БВП през тези 12 месеца, страната ни ще отчете вторият най-силен растеж в региона за периода 2015 - 2019 година. Това посочват експертите от "УниКредит" в свой анализ.

"Докато повечето икономики от Централна и Източна Европа вече са достигнали цикличния си пик и предстои да преминат към меко забавяне, в България най-добрите резултати на икономиката, що се отнася до растежа, тепърва предстоят", посочват експертите на банката.

Стигна ли българската икономика обем от 100 милиарда лева?

Стигна ли българската икономика обем от 100 милиарда лева?

Вътрешното потребление с най-голям принос за растежа през 2017-а

"Сценарият ни предвижда растежът на БВП да достигне своя пик през 2018 година при 4,4% и ако се материализират прогнозите ни за растежа в ЦИЕ, средният растеж на българската икономика за периода 2015-2019 година би бил вторият най-силен за региона след този, отчетен от Румъния", се допълва още в доклада.

Според оценката на икономистите държавите от региона продължават да растат над потенциала си, като очакванията за 2018 година са България да е втора по ръст на БВП, изпреварена единствено от Унгария. През следващата година резултатът на нашата икономика също ще е най-добрият успоредно с този на Словакия, става ясно от прогнозата.

"България е сред най-добрите примери в ЦИЕ", коментира главният икономист на "УниКредит" за ЦИЕ Дан Букша. Той успокоява, че независимо от бързите темпове на растеж за България няма опасност от прегряване през тази и следващата година.

"Ние съдим дали един растеж е устойчив по това дали подкопава спестяванията. Виждаме, че случаят в България не е такъв и спестяванията запазват високите си нива през годините", допълва Букша.

В следващите 2 години България ще изпревари Румъния по ръст на икономиката

В следващите 2 години България ще изпревари Румъния по ръст на икономиката

Очаква се страната ни да стане лидер по растеж в региона

Кои са двигателите на растежа?

Експертите смятат, че потреблението ще продължи да е водещата сила на растежа, като за тази и следващата година показателят ще нарастне съответно с 4,6% и 4,5%. Въпреки това то ще остане под рекордното си ниво от 2017 година, когато достигна 4,8 на сто.

"Факторите, които движат растежа в потреблението обаче ще се променят. Очакванията на експертите са за засилване на потреблението, финансирано с дълг и за по-нататъшно подобряване на очакванията. Кредитите за домакинствата се очаква да нараснат с между 5 и 10%, в зависимост от категорията", се казва в доклада.

Заетостта се увеличава. Къде ще растат заплатите и къде - не толкова?

Прогнозата на "УниКредит" е за забавяне в създаването на нови работни места, но все пак тенденцията на нарастване на заетостта ще се запази до ниво над 30 хиляди за 2018 година и нови 20 хиляди за 2019 година.

"Данните показват, че все още са налице възможности за нарастване на заетостта, тъй като нормата на икономическа активност в България продължава да е по-ниска от показателя в редица страни от ЦИЕ - например България е с най-високия дял сред страните в ЦИЕ с млади неработещи и неучещи хора", се посочва в документа.

2018-а ще бъде годината на високите заплати в България

2018-а ще бъде годината на високите заплати в България

Ще има ръст на заплатите след рекордното увеличение на заетостта, смята експерт

Специалистите очакват темпът на растеж на заплатите в някои от най-активните сектори през миналата година, като информационни технологии и транспорт да се забави през тази година. От друга страна обаче се очаква по-голям ръст в други сфери, като административни и спомагателни дейности.

"Все пак, ясно е, че двуцифрени повишения в заплатите не са устойчиви на дълъг план и компаниите от тези сектори може да се окажат под натиск, ако тези тенденции се задържат прекалено дълго", обясняват експертите.

Възстановяване на инвестициите

Положителните очаквания за растежа през тази година до голяма степен се дължат на очакваното възстановяване на инвестициите.

"Инвестициите в жилищно строителство на частния сектор подкрепиха в най-голяма степен ръста на инвестициите през изминалата година. Очакваме ново ускоряване на растежа през 2018 г.", се посочва в анализа.