Втората регионална конференция „Намерете капитала, който ви е необходим, за да продължите напред" събра представители на 15 държави, които дискутираха различни от масово познатите начини за финансиране на малки и средни бизнес начинания.

Центърът за предприемачество и управленско развитие (CEED), организаторът на конференцията, е прегърнал точно тази мисия - да подпомага разрастването на бизнеса в Югоизточна Европа. Затова лекторите и предприемачите, които споделиха с аудиторията своя опит, много точно отговаряха на идеята на конференцията.

Инвестирането в прохождащ малък бизнес е рисково начинание, а фондовете за рискови инвестиции (VC) предпочитат вече установени големи компании, защото търсят висока възвращаемост, и, както каза Стив Ийстъм, старши съветник „Капиталови пазари" в Американската агенция за международно развитие (USAID), намирането на капитал за малкия бизнес винаги ще е трудно начинание, макар че в историята на света никога не е имало повече капитал, отколкото сега.

Никога капиталът не е бил и толкова безразличен към държавните граници - финансират се добрите идеи, без оглед на националната принадлежност на компаниите. Добрият бизнес план, простотата на излагането му, гъвкавост и честност на предприемача, според него са печелившите критерии. „Не е нужно да имате лъскав офис и кола, ще ви намерят и в гаража". Добрият инвеститор носи капитал, но и много други възможни ползи, така че трябва да се избира внимателно - като съпруг или съпруга, подчерта той.

Централната тема бяха т. нар. бизнес ангели. Колкото и да е странно, идеята за такива структури е развита най-добре в САЩ. Експертът по „ангелската помощ за бизнеса" е Джон Мей, основател и управляващ партньор на бизнес ангелската фирма New Vantage Group. Неговата книга по темата „Всеки бизнес се нуждае от един ангел" днес излезе и на български език.

Бизнес ангелите са хора, които инвестират собствените си пари в чужди бизнес идеи. Нишата им е точно малкия бизнес, който сега прохожда. Те в никакъв случай не са сред милиардерите. Средната сума, която те влагат в чужди начинания, е малко над 30 хил. долара. Обикновено се събират на групи, защото така си „поделят" проучването на набелязаните проекти. Такива групи има около 200 в САЩ, докато през 1994 г. те са били едва 10-15. Подобна идея е развита и във Великобритания и там ги наричат „серафими". Техните инвестиции са местни, но могат да се кооперират с други групи ангели и да разширят сферата си на действие.

Според Джон Мей бизнес ангелът е оптимист, много търпелив (трябва дълго да чака), ментор, умеещ да си сътрудничи с хората. Едва 25% от инвестициите на бизнес ангелите водят до добра печалба за тях, така че те трябва да са хора, които да могат да работят за „общото благо".

Един от първите бизнес ангели в България (а може би и единственият), е Том Хигинс, който е от 15 години у нас, беше дълго време един от ръководителите на Българо-американския инвестиционен фонд, а сега е управляващ партньор на Balkan Accession Fund.

Българинът, който се е възползвал от „ангелската му помощ", е Деян Василев, управляващ партньор в „Моите пари". По думите му, когато седнеш да обядваш с добър познат и се окаже, че имате сходна идея и довършвате изреченията си, „от това може да излезе добър финансов портал". Най-важният фактор, за да „срещнете интересите си", е взаимното доверие.

Според Том Хигинс, България е добро място за тестване на това дали една бизнес идея работи. Ако стане, тя може да излезе извън границите и да се развие в няколко държави от региона, както това стана с „Моите пари" - те имат вече свои разклонения в Турция и Румъния, където идеите са адаптирани към местните условия. Ако идеята не работи тук, дори не помисляйте за експанзия, посъветва Хигинс.

За повече информация посетете сайта на Българската мрежа на бизнес ангелите.