На фона на продължаващия ръст на потребителските цени, мерките за повишаване на доходите и покупателната способност заемат централно място в парламентарния дебат. На този етап водещо е предложението за агресивно повишаване на минималната работна заплата, която заплашва дори да увеличи инфлационния натиск.

Анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ) разглежда 28-те области на страна, които регистрират значителни разлики в ръста на заплатите спрямо инфлацията. Очаквано най-добре се справя Враца - с едва 0,4 пункта изоставане, благодарение на доброто представяне на енергийния сектор през годината. Сходни резултати постигат и Видин, Благоевград и София. От другата страна са Смолян, Разград, Ямбол и Ловеч, където забавянето спрямо инфлацията е с почти 10 пункта. Останалите области се разполагат в целия спектър.

Разлика между ръста на ИПЦ на годишна база и ръста на средната брутна заплата по области, Q3 2022 г.

Източник: ИПИ

Разлика между ръста на ИПЦ на годишна база и ръста на средната брутна заплата по области, Q3 2022 г.

Приложеният тук подход, разбира се, има някои очевидни слабости - при прегледа на  областите не се отчитат различните ценови равнища в отделните части на страната и потенциала за различен темп на промяна. Въпреки тези ограничения обаче, той демонстрира достатъчно ясно хетерогенното влияние на ръст на цените върху работещите в отделните области.

Да открехнем завесата: Ето какви са реалните заплати в IT сектора

Да открехнем завесата: Ето какви са реалните заплати в IT сектора

Какви са средните месечни възнагражения в зависимост от позицията, опита и локацията?

"Това от своя страна има някои очевидни последствия върху начина, по който се отразяват политиките по доходите, и в частност промените в минималната работна заплата, защитавани през запазването на покупателната способност", отбелязват от ИПИ.

По отношение на регионите икономистите отбелязват, че големите разлики както в изходните равнища, така и в темповете на развитие на регионите на страната изискват индивидуален подход към всяка една от тях, който да отчита тези реалности.

Вместо това обсъжданите в момента промени предполагат простото обвързване на минималната заплата с динамиката на средната, която е изключително чувствителна на динамиката на водещите сектори и най-бързо развиващите се региони, което неминуемо ще доведе до още по-големи проблеми при най-малко развитите и слабо конкурентните.

Букурещ или София: В коя столица средните заплати са по-високи?

Букурещ или София: В коя столица средните заплати са по-високи?

Разликата е с близо 125 евро