Забележителен ръст от 38,5% отбелязва общият капацитет на соларните паркове в България за само една година. Това става ясно от новото издание на доклада за ВЕИ индустрията в България на SeeNext.

Въпреки това, все още енергията от ВЕЦ е водеща в "зеления" микс, а като цяло ролята на работещите на въглища топлоелектрически централи остава основна в рамките на родната енергетика.

Кой колко произвежда?

По данни на електроенергийния системен оператор през 2022 г. 52,3% от електричеството, произведено у нас е идвало от въглищните централи, докато соларните и вятърните мощности взети заедно отговарят за едва 7%. Още 7,5% идват от ВЕЦ.

ECO модернизира мрежата от ВЕИ с инвестиция за €760 милиона

Модернизират ВЕИ мрежата у нас с инвестиция за €760 милиона

Делът на ВЕИ в България до 2030 година трябва да достигне 27%

Когато говорим за инсталиран капацитет, възобновяемата ни енергетика разполага със следното:

  • 3,2GW във водноелектрически централи;
  • 1,7GW в соларни паркове;
  • 705MW във вятърни мощности;
  • 77MW в инсталации за изгаряне на биомаса.

През 2022 г. и първите 9 месеца на 2023 г. ЕСО е бил ангажиран с интеграцията на общо 1,7GW нов капацитет за енергия от ВЕИ. 300MW се очаква да бъдат свързани с мрежата до края на годината.

"Зелени заедно"

е общ проект на Money.bg и Webcafe.bg, който обръща внимание на екологичните тенденции - както в ежедневието на всеки от нас, така и в бизнеса.

Научете повече тук:

zelenizaedno.bg

Слънце, вятър и вода

Според официални данни само за година цели 607 нови обекта за генериране на соларна енергия са влезли в експлоатация. Авторите на доклада посочват, че сред тях има голям брой инсталации към вече съществуващи производствени, търговски и други сгради.

На този фон, за втора поредна година у нас не се откриват нови вятърни паркове.

Поне 42,5% от енергията в ЕС през 2030 г. - от ВЕИ

Поне 42,5% от енергията в ЕС през 2030 г. - от ВЕИ

Това е важно както за екологията, така и за политическата независимост на общността

"Развитието на вятърната енергетика в страната изглежда не достига пълния си потенциал и не съответства на интереса на инвеститорите. Политическата нестабилност в България през последните години възпрепятства прилагането на законодателството за ускоряване на издаването на разрешителни и отстраняване на регулаторни недостатъци, което поражда несигурност за инвеститорите. Освен това районите с потенциал за вятърна енергия страдат от недостатъчен капацитет за междусистемни връзки", пишат авторите на доклада.

На този фон, специално се обръща внимание на Националната електрическа компания, която се оказва държавен гигант във ВЕИ сектора. Нейните 31 веца имат общ инсталиран капацитет от 2,737GW и са важен фактор за гъвкавостта и стабилността на цялата система. През 2022 г. те са произвели 2 505 584 MWh, което е спад с 30,5% на годишна база.

Кой инвестира?

"Зелената" енергетика на България е доминирана от местните играчи, като само 31,8% от компаниите в сектора са чуждестранна собственост. Сред задграничните инвеститори, голям е броят на тези от Италия, Германия и Чехия, като прави впечатление появата и на такива от Япония.

На фона на законови промени, улесняващи прилагането на решения за съхраняване на възобновяема енергия, над 90% от компаниите в сектора са с предмет на дейност експлоатация, поддръжка и управление на мощностите (преди всичко - соларни и вятърни). 7% се занимават с изграждането им, а само 12 фирми в национален мащаб произвеждат батерии, двигатели и турбини за ВЕИ инсталации.

"Зелени заедно" показва добрите примери и важните съвети - всичко, което трябва да знаем по пътя към по-природосъобразно съществуване, работа и правене на бизнес. Проектът се осъществява с подкрепата на Кауфланд България, UniCredit Bulbank, Cargotec, RÖFIX, Insaoil, GreenPoint Logistics, Toki.bg, Инвестбанк, Hitachi Energy, BILLA България.