Ножицата между бедни и богати в развитите страни се отваря все повече. Друг, също така важен и дългосрочен, проблем тормози икономисти и политици: населението застарява, а пенсионните системи се огъват под тежестта. В бъдеще от бюджета (от джоба на данъкоплатците) ще трябва да се отделя все по-голям дял за пенсии.

Бил Акман, американски инвеститор, основател и CEO на хеджфонда Pershing Square Capital Management, има идея, която може да реши двата проблема. Той я описва в есе за The New York Times, което препубликуваме.

Един от принципните проблеми с капитализма, особено в начина, по който работи през последните няколко десетилетия, е, че темпът на ръст на заплатите не отговаря на създаването на ново богатство, от което непропорционално се облагодетелстват богатите и високата средна класа. Това може да се обясни с по-високата възвръщаемост, генерирана от инвестиционните активи в сравнение с ръста на заплатите през същия период.

Потенциално решение за проблема с неравенството при богатството е да бъде създаден начин тези, които не притежават инвестиционни активи, да участват в успеха на капитализма. За да се случи това, се нуждаем от програма, която прави всеки американец собственик в растежа на стойността на корпоративна Америка. Правителството може да финансира инвестиционни акаунти за всяко дете, родено в Америка, програма, която можем да наречем Birthright (рожденно право).

Средствата ще бъдат инвестирани при раждане във фондове без такси; няма да могат да бъдат теглени до пенсия; и ще трупат доход за период от 65 години или повече. При исторически ръст на акциите от 8 процента годишно, $6 750 при раждане — което ще струва на правителството $26 млрд. годишно на база средния брой раждания в САЩ — ще се превръщат в над $1 млн. на 65-годишна възраст, или $2 млн. на 74-годишна.

Сложната лихва наистина е едно от най-големите чудеса в света и всеки ден, в който не се справяме с проблема, той става все по-голям. Без средства за инвестиция за пенсия — особено след като срива на пазара на имоти през 2008 г. унищожи единствената възможност на много американци за дългосрочно натрупване на богатство — хората почти нямат надежда за възможността да натрупат пари за пенсия. Накратко, американската мечта се превърна в разочарование за твърде много хора.

Освен че ще помогне на американците да натрупат пари за пенсия, Birthright ще окуражи финансовата грамотност и ще даде на всички американци да участват в успеха на капитализма.