Разпределението на брутния вътрешен продукт (БВП) между областите продължава да е крайно неравномерно и в първата година на възстановяване на националната икономика след пандемията от ковид-19. Това се казва в обстоен доклад на Института за пазарна икономика (ИПИ) - "Регионални профили 2023 г.: Възстановяването след пандемията и пътят напред".

Столицата запазва своето водещо място с най-голям БВП - 59 млрд. лв., или 43% от общия за страната (обобщените официални данни по този показател са за 2021 г.).

Втората икономика е тази на Пловдив, която вече надхвърля 10 млрд. лв. БВП, или 7,4% от този на цялата страна, следвана от тази на Варна (8,4 млрд. лв.), Бургас (6,5 млрд. лв.) и Стара Загора (6,2 млрд. лв.).

В средата на класацията Русе отново с малко надминава по общ размер на икономиката тази на Велико Търново, а благодарение на силното си индустриално развитие, София (област) вече се доближава до водещите пет области.

Все още има области - като Видин, Силистра, Кюстендил, Перник и Смолян, чиито икономики са под границата от 1 млрд. лв. брутен вътрешен продукт.

Неравномерното разпределение на БВП на човек от населението ясно показва голямата разлика между столицата и всички останали области.

За 2021 г. за София (столица) той е 45 хил. лв. - това е единствената област, чийто относителен БВП е по-висок от средната за страната стойност (20,2 хил. лв. на човек).

С близки до средния БВП се нареждат областите: Стара Загора (20,2 хил. лв. на човек), София-област (19,3 хил. лв. на човек) и Варна (17,9 хил. лв. на човек).

Известни размествания обаче има в дъното на класацията по БВП на човек от населението, където дълго стояха област/и от Северозапада. А сега с най-ниска степен на икономическо развитие в страната вече е област Хасково (9,8 хил. лв. на човек), като малко по-добре от нея са областите Силистра (10 хил. лв. на човек) и Сливен (10,5 хил. лв. на човек).

Разликите между по-слабо развитите области са относително малки, като 17 области са с БВП на човек от населението под 13 хил. лева. Малкото отстояние означава, че настоящото подреждане отразява различните темпове на растеж в годината на възстановяване след пандемията и изглежда много вероятно през следващите години то да се промени отново, се отбелязва в доклада на ИПИ.

Новата бизнес сграда в сърцето на София FPI City Tower отваря врати през 2025 г.

Новата бизнес сграда в сърцето на София FPI City Tower отваря врати през 2025 г.

Отдаваемата офис площ е 9000 кв. м.,а от 7 до 13 етаж сградата ще е с жилища

Брутната добавена стойност на човек от населението варира от почти 41 хил. лв. в столицата, до малко над 9 хил. лв. в област Хасково.

Отрасловото й разпределение позволява ясно да се диференцират моделите на развитие на различните райони на страната. С най-силен превес на услугите е икономиката на столицата, където те съставляват 87% от добавената стойност, а същевременно земеделският сектор практически отсъства.

С висок дял на услугите, отчасти благодарение на бързото възстановяване на туризма след локдауните, са също и областите Бургас (78%) и Варна (72%).

В областите с най-висока добавена стойност на човек от населението след столицата значима роля има индустрията. В Стара Загора (53% добавена стойност в индустрията) и Враца (52%) това е най-вече производството на електроенергия.

С най-висок дял на индустрията (54%) се отличава област София, където са разположени бързо развиващите се индустриални зони около столицата, както и силните местни икономики на Средногорието.

Същевременно икономически по-слабо развитите области се характеризират с по-висок дял на селското стопанство - в Силистра той съставлява 27% от добавената стойност, в Добрич - 21%, а в Разград - 20%.

Видимо свързана със степента на икономическо развитие е и инвестиционната активност в регионите. Към 2021 г. преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) с натрупване отбелязват ръст спрямо предишната година в почти всички области, но остават съсредоточени най-вече във водещите регионални икономики.

Нови бързи влакове ще се движат от Русе до летището в Букурещ със 160 км/ч

Нови бързи влакове ще се движат от Русе до летището в Букурещ със 160 км/ч

Влакът трябва да се движи по трасето Русе-Букурещ-Гюргево до края на годината

Претеглени спрямо населението, най-много ПЧИ има в столицата (11,2 хил. евро), следвана от областите София (7,3 хил. евро) и Бургас (5,6 хил. евро).

В редица области - Велико Търново, Кюстендил, Ямбол, Силистра, Монтана - нивото на чуждестранните инвестиции остава под 500 евро на човек от населението.

Почти двойна остава разликата между лидера по заплащане София и областите с най-ниски заплати по данни към второто тримесечие на 2023 година. Докато средната заплата в столицата се доближава до 2700 лв. (бруто), възнагражденията във Видин, Кюстендил, Благоевград, Силистра и Хасково са около 1300 хил. лв. на месец (бруто).

Относително високо - около 1800 хил. лв. месечно - е заплащането в София (област), Варна, Стара Загора и Враца, като в последните две области значителна роля за това имат високите заплати в енергийния сектор.

Ако се съди по настоящата динамика, големите разлики в средните заплати в различните райони на страната ще се запазят и занапред, смятат ексертите от ИПИ. Областите с най-висок ръст на заплащането на годишна база са със средно към високо заплащане - до 16% в Русе и Пазарджик, и 14% в столицата. Увеличението на възнагражденията в областите с по-ниски заплати е по-ограничено - в повечето случаи то е около 9-10%, а най-ниско е в Силистра - едва 4% на годишна база.

Защо най-големият преработвател на слънчоглед в България - "Олива", затвори завода си край Варна

Защо най-големият завод за олио в България спря работа

Страната ни е един от най-големите износители на слънчогледово олио в света