Индексът на доверието в промишлеността в България изгуби над 33% спрямо стойността си през февруари, като през март достигна -4,4%, след като от средата на индикатора е в отрицателна територия, сочат последните данни на Националния статистически институт. Доверието на потребителите също е много ниско, но последните данни на институцията са от последното тримесечие на 2019 г, когато показателят е на -24,4%. Той също е трайно в отрицателна територия от средата на 2018 г. насам.

След два месеца на оптимистични очаквания за продажните цени в промишлеността, през март този индикатор също вече е в отрицателна територия, понижавайки се до -1,1 пункта. През януари и февруари беше съответно 2,4 и 1,3 пункта, след лек спад през псоледните два месеца на миналата година.

Колко крехка е съвременната икономика?

Колко крехка е съвременната икономика?

Властите изглежда не разбират, че блокирането на някои сектори оказва дълбоки и трайни ефекти върху цялото стопанство

Очакванията за цените на дребно също бележат драстичен спад от 60% на месечна основа - между февруари и март те се понижават от 11,1 пункта до 3,4 пункта. През януари гледището на компаниите, опериращи с крайни потребители, беше още по-оптимистично и индексът достигна 14,6 пункта.

През март не се наблюдава сериозна динамика при недостига на служители за българския бизнес, може би до голяма степен защото мерките бяха предприети към средата на месеца, а спадът на поръчките от чуждестранните компании също не се усети веднага. Затова показателят е на стойност от 32,7%, като от средата на миналата година се движи между 31,1% и 34,2%.

Поръчките от чужбина в промишлеността са на отрицателен баланс от -26,5, като те са трайно в отрицателна територия също поне от средата на миналата година. Търговското салдо е на -42,2 млн. евро през януари, който е последният месец, за който има данни.

Икономист: Най-вероятният сценарий е хиперинфлация

Икономист: Най-вероятният сценарий е хиперинфлация

Федералният резерв балонизира цялата икономика и сега няма какво повече да надува, смята експертът

Инфлацията, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, през февруари е нараснала с 3,1% на годишна основа, което е с 0,3 процентни пункта по-ниска стойност от предишния месец.