75,79% от преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в област Разград идват от американски компании, а 5,22% от заетите там работят за дружества с американско участие. Това показва изследване на Американската търговска камара в България за вложенията на бизнеса в Щатите у нас от 1990 до 2016 година.

Най-голям принос за значителния размер на ПЧИ в Разград са инвестициите на двете големи компании в хранителната индустрия "Пилко" и "Амилум". "Причина за това е най-вече иначе ниското ниво на икономическо развитие и почти пълна липса на други инвестиции в област Разград, на фона на което двете фирми се открояват", посочват от AmCham България.

Значителна тежест имат американските вложения за икономикита на още две области в страната - Габрово и Стара Загора. В първата те имат дял от 19,81% от всички ПЧИ и допринасят за 8,41% от заетостта. Делът на вложенията в Стара Загора е в размер на 11,83 на сто, сочат данните.

В Габрово се намира производителят "Идеал Стандарт Видима". Инвестициите в област Стара Загора пък са фокусирани в един сектор - този на енергетиката. Вложенията там са свързани с дейността на дружествата AES и Contour Global.

"Те отговарят за приблизително 12% от общите електропроизводствени мощности в страната и 23% от мощността конкретно на топлоелектрически централи в страната", се казва в анализа.

"Почти всички американски инвестиции са струпани в столицата благодарение на добре развития - пазар и по-лесния достъп до работна ръка с подходящо образование и умения. Въпреки че от общо 70 фирми, включени в регионалното разпределение на инвестициите от САЩ, 56 са регистрирани в София, регионалното им влияние е по-малко от това на тези в други области понеже икономиката на София е много по-голяма и развита от тази на която и да било друга област", допълват от Камарата.

Снимка 382861

Делът на американските инвестиции в столицата е в рамките на 12,43 на сто, като те допринасят за 1,82% от заетостта в града.

Според данните общо американските компании в България държат 3,3% от дълготрайните материални активи в икономиката, равняващи се на 4 милиарда лева. Общите нетни приходи от продажби на тези дружества са изчислявани на 7 милиарда лева, а заетите в тях са 28 600 души към 2016 година.

Що се отнася до отделните икономически сектори, около 98 на сто от всички американски вложения са насочени към четири икономически дейности - преработваща промишленост, производство на електрическа енергия, създаване и разпространение на информация (включително ИКТ) и търговия.

Най-голям дял или над половината от тях са в преработващата промишленост, а близо 40 на сто са в производството на електроенергия. Сред големите компании с американско участие в първия сектор са "Агрополихим", "Каменица", "Амилум България", "Сенсата Технолоджис" и "Идеал Стандарт Видима".

В доклада се допълва, че общо американските инвестиции в българската икономика достигат дял от 5,8% от всички ПЧИ в страната. За 2018 година размерът им, според изчисленията на AmCham, надхвърля посоченият в статистиката на Българската народна банка и достига 4,497 милиарда лева.

Снимка 382862