Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) започва преговори за членство с шест държави, сред които и България. Това става ясно от съобщение на организацията. Останалите кандидати са Румъния, Аржентина, Бразилия, Хърватия, Перу.

Стъпката е взета на база на напредъка, постигнат от страните, след първите им искания за членство. Следва "внимателно обсъждане" на базата на рамката за приема им.

Освен това ще бъдат изготвени и "индивидуални пътни карти", ако страните потвърдят, че се придържат към визията, приоритетите и ценностите на Декларацията за 60-годишнината на ОИСР и изявлението на Съвета на министрите, което беше прието през 2021 г. Ще бъдат зададени индивидуални условия, правила и цялостен процес за прием.

По думите на генералния секретар на ОИСР Матиас Корман членството в ОИСР остава най-директния и ефективен начин за гарантиране на приемането и разпространението на нашите общи ценности, принципи и стандарти по света.

ОИСР: Коронавирусът причини най-тежката рецесия от век насам

ОИСР: Коронавирусът причини най-тежката рецесия от век насам

Ако се наблюдава втора вълна, икономиките в еврозоната ще се сринат с 11,5%

Според него страните кандидатки "ще могат да използват процеса по присъединяване, за да насърчат по-нататъшни реформи в полза на своето население, като в същото време подсилят ОИСР като общност на сходно мислещи, отдадени на базирания на закона международен ред".

Процесът ще включва и оценка на над 20 технически комисии за съответствието на страните със стандартите, политиките и практиките на ОИСР. Преди официална покана за членство може да бъде изискана промяна в законодателството на страните, техните политики и практики.

Оценките ще обхващат широк набор от политики и ще са фокусирани върху приоритетни въпроси като свободна търговия и инвестиции, напредък в публичното управление, антикорупционни мерки, както и ефективна защита на околната среда и мерки срещу изменението на климата.

ОИСР съюбщи още няма краен срок за завършване на процеса по членство. След като бъдат завършени техническите прегледи на комисиите на ОИСР, финално решение трябва да бъде взето единодушно от всички членки на групата.

ОИСР е глобален политически форум, в който членуват над 100 държави. Организацията насърчава политики за запазване на личната свобода и подобряване на икономическото и социалното благосъстояние на хората по света.