Живеем във времена, в които всичко се променя. Ето и една стара практика, която започва да образува нови тенденции и която се очаква да превземе света на бизнеса - става въпрос за модела "продукт като услуга". И тук не говорим само за потребителския свят. Обяснението е много лесно - вместо потребителите/компаниите направо да купуват продукти и оборудване, от което имат нужда, те започват да ги наемат само когато са им необходими.

Примерите са много и са добре познати - домакинствата наемат автомобили за конкретни пътувания, вместо да имат свой автомобил, който седи в гаража за дълги периоди например. Излишен актив. Днес обаче тези примери нарастват, вече можем да наемем опаковъчна машина просто като услуга за потребителски стоки, която преразпределя разходите на хората и бизнеса към оперативните разноски по различните продукти. А това несъмнено води до големи икономии.

Този модел на споделяне предлага ценни и устойчиви печалби и намалява разходите, което все повече се харесва на бизнеса и хората, които се борят с тежките икономически реалности в света след Covid-19.

Моделът далеч не включва само частните лица. Ако например една компания може да намали количеството оборудване, което трябва да закупи, възползвайки се от подобни услуги, тя може да освободи капитал за други дейности и да задържи натоварващите активи извън баланса на фирмата. С две думи - моделът еволюира, което е и предметът на настоящата публикация.

Споделени печалби, съвместни отговорности

Поглед към екологичната страна на подобни сделки. При потребителите е ясно, че споделеният продукт би означавал по-малък отпечатък върху климата. На пръв поглед, това звучи лесно, но не винаги е възможно компаниите да намалят въглеродния си отпечатък изолирано, пише Business Insider.

"Нито една компания не може да управлява енергийния преход сама", коментира Анук Мивис, сътрудник в ING Corporate Investments. "Това трябва да е низ от крайните печалби, добавящи се към едно по пътя към нулеви емисии."

И със сигурност ще е необходимо сътрудничество. "Ако имате фабрика и произвеждате нещо, ще зависи от вас да осъществите еко трансформацията. Но да кажем, че във веригата на стойността всъщност няма естествен собственик, който да поеме отговорността за намаляване на емисиите - тогава всички заинтересовани страни трябва да се обединят."

Вече има примери за съвместни проекти, осъществявани като услуга, които помагат на организациите да направят огромни промени, които не биха били възможни при традиционните бизнес модели.

Пример от Холандия - ING Corporate Investments е част от консорциума Zero Emissions Services (ZES). Тази новаторска компания помага на корабите, пътуващи по вътрешните водни пътища на Европа, да преминат от задвижване с дизелово гориво към батерии. Вместо да изискват от корабните компании да поемат непосилните разходи за инвестиране в електрически флоти, те могат да се възползват от мрежа от пунктове за зареждане, в които могат да сменят изтощените батерии с напълно заредени. Корабите плащат само за енергията, която консумират.

Франция забрани да се изхвърлят и унищожават непродадени дрехи, козметика, електроника

Франция забрани да се изхвърлят и унищожават непродадени дрехи, козметика, електроника

Според новия закон трябва да се продават само пластмаси, които ще бъдат рециклирани

Кръгови печалби

Моделът не само намалява капиталовите разходи за участниците - той също така отключва икономии на енергийна ефективност. Физическите лица, както и компаниите, могат да използват съвременно оборудване, което консумира по-малко енергия. Те също така вече няма да носят отговорност за рециклиране или управление на отпадъци. 

"Моделът "продукт като услуга" е един от най-силните примери за кръговата икономика", казва Йоост ван Дун, ръководител на кръговата икономика на ING. "Производителят е отговорен за разработването на продукта, но също така и за фазата на използване на продукта." И след като клиентът вече не използва продукта, производителят става отговорен за това той да бъде ремонтиран, така че да бъде използван отново или съответно да бъде рециклиран.

Притежавайте по-малко, плащайте по-малко: Технологии в експанзия

В транспорта и мобилността технологии като електрификация и дигитализация често вървят ръка за ръка с търсенето на продукти с нови бизнес модели.

Новите технологии ще бъдат от решаващо значение за насърчаване на преминаването към модела "като услуга". В автомобилостроенето например FINN, който стартира в лабораторията за иновации на ING, разработва цифрови инструменти, така че автомобилите "сами да плащат" за услугите, които консумират - от таксите за паркиране до сметките за миене.

Но това изисква нови начини за прилагане на технологиите, обяснява Арлет Вардердам, съосновател и ръководител на продуктовата гама на FINN. "Поколението Y не иска да притежава неща - те искат да използват неща. И сега устройствата стават все по-свързани и могат да изчисляват какво се плаща."

Подобни инструменти също ще бъдат от жизненоважно значение за засиленото използване на концепцията за услуга във финансовите услуги. Например в застраховането няколко компании предлагат новаторски продукти, при които притежателите на полици плащат само за застраховане на стоки, когато действително ги използват.

Denkstatt: Въпреки карантината, Европа ще заложи бъдещето си на "Зелената сделка"

Denkstatt: Въпреки карантината, Европа ще заложи бъдещето си на "Зелената сделка"

Очаква се законът за климата да бъде приет след септември, а България може да има ключово конкурентно предимство

Мислим по различен начин

Преминаването към използването на продукти като услуга има, разбира се, и своите предизвикателства. Производителите ще трябва да мислят по различен начин как да управляват продуктовите цикли, които продължават през целия живот на продукта, вместо да приключват на мястото на продажба на артикулите.

И законодателите тук трябва да открият, че са необходими регулаторни промени и промени в данъчните системи, за да гарантират, че този по-устойчив бизнес модел може да се конкурира справедливо с традиционните.

Но все пак това е модел, който предлага толкова убедителни ползи както за , че тези предизвикателства трябва просто да бъдат преодолени. И наистина в ЕС се постига напредък с наскоро обявения План за действие за кръговата икономика, един от основните градивни елементи на Зелената сделка на ЕС, който се стреми да узакони стимулите за бизнес модели, възприемащи продуктите като услуга.

Наградата от всичко това е един нов начин за правене на бизнес, който предлага огромен потенциал за подпомагане постигането на целите ни за изменението на климата. И далеч не само.

ВУЗФ издаде сборник с експертни доклади за кръговата икономика от водещите учени в страната

ВУЗФ издаде сборник с експертни доклади за кръговата икономика от водещите учени в страната

Сборникът е публикуван със свободен достъп на сайта на VUZF Lab