Електроенергията, произведена от вятъра, за първи път надмина тази от въглищни централи в Европа през последната четвърт на 2023 г., пише "Ройтерс". Все още, обаче, традиционната енергетика запазва силни позиции.

Между октомври и декември вятърните турбини са произвели 193 тераватчаса електроенергия, а тецовете на въглища - 184 TWh. Това се случва на фона на 20% скок на производството на ток в този сегмент от ВЕИ на годишна база.

Тецовете отвръщат на удара

Както отбелязва в своя материал агенцията, бъдещето на въглищната енергетика в Европа е неясно. Германия, Полша и Турция - където са концентрирани половината от този тип мощности на континента, през първото полугодие намалиха производството на ток от тях до рекордни нива заради слаба индустриална активност и повече "зелена" енергия, закупувана от енергийните дружества за нуждите на битовите потребители.

През втората част от 2023 г. и в трите страни тецовете започват да произвеждат значително повече електричество - заради растящите нужди, свързани с отоплението. Все още обаче нивата остават под тези от предходни години.

Европейските топ икономики, които се захранваха с над 50% ВЕИ през 2023 г.

Европейските топ икономики, които се захранваха с над 50% ВЕИ през 2023 г.

През миналата година станахме свидетели на рекорди

Според "Ройтерс" икономическата ситуация ще подреди енергийния микс на 2024 г.: "Ако производствената дейност се разшири през 2024 г., както се насърчава във всяка страна чрез благоприятни правителствени политики, тогава общото потребление на електроенергия също ще нарасне и вероятно ще принуди фирмите за производство на електроенергия да увеличат производството от централи на изкопаеми горива заедно с възобновяемите източници".

Вятър в платната

Внедряването на нови вятърни мощности беше съпътствано с проблеми през 2023 г. заради високите цени на труда, материалите и финансирането, но към края на годината на европейско равнище бяха приети различни механизми за подпомагане на производителите и за намаляване на административната тежест при изграждането на нови централи от този тип.

Има ли вероятност за ограничаване производството на ток от ВЕИ у нас?

Има ли вероятност за ограничаване производството на ток от ВЕИ у нас?

Необходимо е да се развиват проекти за съхранение на електроенергия, смята шефът на ЕСО

Затова и според "Ройтерс" сериозно развитие през настоящата година се очаква на ключови пазари като Германия, Обединеното кралство, Испания, Франция и Дания. По данни на S&P Global само Германия и Дания планират офшорни проекти за 17 гигавата.

Целта на тези и други начинания е вятърната енергия в средносрочен план да стане достойна алтернатива на въглищата даже при засилено индустриално търсене.