Китай дълго време бе истинска мечта за инвеститорите - надеждна икономическа сила, която лесно стигаше до 10% ръст на година. Сега обаче „Средното кралство" отслабва и вложителите търсят следващия голям източник на развитие.

Главният пазарен стратег в U.S. Trust Джоузеф Куинлън има доста интересна идея за увеличаване на световния икономически растеж: жените, разказва Business Insider.
Той описва жените като „най-непълноценно използваният ресурс в света".

Куинлън пише следното: „По-богати и по-здрави, влиятелни и създаващи - днес жените представляват една от най-мощните икономически групи не само в САЩ, но и в света".

Според него благодарение на повишаването на нивото на образование, по-голямото участие в работната сила и увеличаващите се доходи, глобалната покупателна способност на жените никога не е била по-голяма. „По света все повече момичета ходят на училище, повече жени работят и се въвеждат политики за по-справедливо отношение към жените", казва той.

В момента едва около 50% от жените участват в официалната икономика, което Куинлън определя като „колосална загуба на талант и огромна загуба на търсене/предлагане".
Но дори и при тези проценти женската икономика е огромна.

Банката U.S. Trust е изчислила, че доходите на жените по света са достигнали 15 трилиона долара през 2014 г. Това е с 40% повече от китайската икономика и по-голям размер от всяка икономика, с изключение на американската.

Дори в развитите икономики, където жените вече заемат важна роля, намаляването на разликата между женската и мъжката заетост може да направи голям удар. Според оценки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие скъсяването на разликата между половете в страните, които са членове на организацията, може да добави 12% към тяхното БВП.

В Япония намаляването на разликата би прибавило около 20% към БВП за 15 години, а стесняването ѝ с 50% би добавило около 11% към БВП на азиатската страна.

Джоузеф Куинлън цитира доклад на McKinsey Global Institute, който посочва, че „потресаващата сума от 28 трилиона долара може да бъде добавена към глобалния БВП на година през 2025 г., ако жените по света играеха същата роля на трудовите пазари като мъжете". „Това е много подобно на Китай по отношение на въздействието", заключава той.

Бумът на женската икономика обаче не е неизбежен. Има държави, в които жените все още нямат право да работят, шофират, притежават собственост, а понякога дори и да напуснат дома си. От чисто икономическа гледна точка това се оказва пречка за отделните жени и за икономиката като цяло.

Доклад на Световната банка е установил, че от общо 173 изследвани икономики жените са имали ограничения за работа въз основа на пола си в 100 от тях. Съпрузите могат законно да възпрепятстват жените си да работят в 18 държави, а омъжените жени не могат да предават гражданство на децата си в около 24 страни, докато бащите могат.

Жените прекарват до 9 часа дневно в слугински задачи - като събиране на дърва, носене на вода и обработване на полетата. Всички тези неща са важни, но пречат на жените да участват в други занимания. Затова все още женската икономика няма потенциала да бъде следващият икономически бум.