През юли месец на заседание на министрите на финансите от страните в Еврозоната България получи подкрепа по кандидатурата си за присъединяване към единния банков съюз, който ще бъде първата крачка на страната към приемането на еврото.

Няколко дни по-късно Министерски съвет (МС) разреши на финансовото министерство да подаде необходимите документи в Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската комисия (ЕК) за установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ, предхождащо кандидатурата за единния надзорен механизъм.

Тогава редица експерти заявиха, че изглежда напълно възможно страната ни да влезе в механизма ERM II, известен още като "чакалнята" на Еврозоната през следващата година.

България получи зелена светлина за първата си крачка към приемането на еврото

България получи зелена светлина за първата си крачка към приемането на еврото

Странати ни вероятно още тези дни ще подаде кандидатура за банковия съюз

По време на вчерашното си заседание кабинетът предприе и следващата стъпка в тази посока, като даде своето "да" за документа, който ключва мерките за присъединяването към банковия съюз и валутния механизъм, а като срок за изпълнението им беше посочен юли месец на следващата година.

Според него ще бъдат подготвени и одобрени законодателни промени, свързани с осъществяването на сътрудничеството с ЕЦБ, конкретно отнасящи се до Закона за кредитните институции (ЗКИ). Мерките включват също засилване на надзора върху небанковия финансов сектор, засилване на борбата с прането на пари и други.

"С изпълнението на тези мерки ще се осигури спазването на поетите ангажименти в областта на политиката, които са от голямо значение за плавния преход към "чакалнята" на Еврозоната и към банковия съюз до юли 2019 година", посочиха в официално съобщение от МС.

След обявяването на плана обаче някои експерти коментираха, че в него има допуснати и някои пропуски, които могат да затруднят пътя на България към присъединяването.

Според икономистът Георги Ганев двата основни проблема са свързани с конфриктът на интереси в Закона за корупцията и липсата на ЕЦБ като имаща равни правомощия с Българската народна банка (БНБ) по отношение на наздора на банковата система.

България с всички шансове да влезе в чакалнята за еврото през юли 2019 година

България с всички шансове да влезе в чакалнята за еврото през юли 2019 година

Вчерашното решение на Еврогрупата прати страната в нов етап от евроинтеграцията

"На много места в Закона за БНБ трябва да се добави като имащи правомощия наравно с БНБ и ЕЦБ, а в някои случаи и Съвета на ЕС, което досега не е предложено в законопроекта на правителството, а трябва да се направи", коментира експертът в ефира на BloombergTV България.

"Втората област, която не е засегната по никакъв начин и ще продължи да присъства в европейските доглади, тъй като не отговаря правно на изискванията за членството, е забелязаният от юристите на ЕЦБ конфликт на интереси в Закона за противодействие на корупцията", обяснява още Ганев и допълва:

"В закона е въведено основание за изключване от всякаква длъжност, включително и управители на БНБ. ЕЦБ разчита това като противоречащо на изискванията за независимост на членовете на УС на национална банка.".

По отношение на валутния борд икономистът посочва, че той е доказал ефективността си през изминалите 21 години и най-вече в случая с фалита на "Корпоративна търговска банка".