След последното фиаско, което се случи при първичните публични предлагания на WeWork, Uber и Lyft, много инвеститори може би се замислят, че са вложили големи суми в начинания, които са на път да им преподадат болезнен урок. Затова в последното издание на Weekly Kickstart на Goldman Sachs главният стратег по дълга на финансовата институция Дейвид Костин отговаря на един от често задаваните въпроси през последните седмици: какви са приликите между листванията през тази година спрямо тези от периода на дотком балона.

SoftBank накара WeWork да отложи листването си

SoftBank накара WeWork да отложи листването си

Заради притеснения около оценката на стартъпа

Анализаторът разглежда шест променливи, чрез които сравнява класовете инвестиции между двата периода: 1) обем; 2) ръст на продажбите; 3) път към печалбата; 4) оценка; 5) сектор; 6) възраст на фирмата. От неговия коментар се вижда, че най-малък брой компании за последните 20 години, които осъществяват първични публични предлагания през тази година, ще регистрират печалба през първата си година на борсата. Нещо повече, повече от половината компании, излезли на борсата през тази година, не се очаква да са регистрирали печалба до третата си година на дейност.Същевременно бизнесите, които осъществиха 30-те най-големи листвания през тази година и чиято съвкупна пазарна капитализация възлиза на 200 млрд. долара, ще донесат на инвеститорите загуби в размер 12,5 млрд. долара.

Рияд сменя ръководителя на Saudi Aramco преди излизането на борсата

Рияд сменя ръководителя на Saudi Aramco преди излизането на борсата

Начело застава управителя на суверенния фонд на кралството

Според Goldman, листванията през тази година изглеждат много като тези от периода на дотком балона, до известна степен благодарение на биотехнологичните компании, чиито дял на борсата е 14% през последния бизнес цикъл и 28% през 2019 г., като нито една от излезлите на борсата биотехнологични компании не се очаква да е на печалба през първите три години от операциите си.

Това е коментар към неговата оценка за всеки един от разглежданите показатели:

Обем

В края на 90-те години пазарите бяха в състояние на мания, а не просто на бум. Средно годишния брой на първичните публични предлагания за период от шест години до 2000 г. е 400, в сравнение със средно 120 първични публични предлагания годишно за последните 20 години. През 2019 г. техният брой е 75 спрямо първите осем месеца на 2018 г. и общо 107 за годината.

Ръст на продажбите

Въпреки че общият брой на първичните публични предлагания се доближава до средното за последните две десетилетия, относително по-важни са очакванията на инвеститорите за ръста на продажбите на компаниите през първите три години, който в случая на листванията от тази година се оценява на 24% спрямо 20% по време на дотком балона. Този индикатор все пак не отчита представянето на една акция през разглеждания период, но може да покаже кога представите и реалността се срещат. Това беше особено ясно именно при дотком балона, когато ръстът на медианните продажби на годишна основа се срина от 40% до 10%, а през последните два икономически цикъла ръстът на осъществените медианни продажби спадна от относително 22% до 15% между втората и третата година след като акциите на бизнесите са започнали да се търгуват. Очакванията са, че в случаите на компаниите, които осъществиха първично публично предлагане, ръстът на приходите ще се забави от 29% през първата година до 22% през третата.

Доходност

От 1995 г. насам, почти половината от компаниите, осъществили първични публични предлагания, са регистрирали позитивни нетни приходи през първата година на борсата. През 1999 г. само 28% от компаниите са постигнали печалба за първите си 12 месеца на публичните пазари, като техният дял спада до 21% година по-късно. Очаква се от бизнесите, листнати на борсата през тази година, само 24% да бъдат на печалба през следващата финансова година.

По време на дотком балона, 66% от компаниите, излезли на борсата, са регистрирали поне едно тримесечие на печалба за първите си 12 месеца след листването си, което означава, че една трета от всички тях не са имали позитивни приходи през нито едно тримесечие. Около 72% от компаниите са били на печалба пет години след първичното си публично предлагане. Очаква се 43% от бизнесите, листнати през тази година, да са на печалба "в някой момент" от бъдещето, което означава, че останалите 57% просто ще фалират до 2021 г.

Сектор

От края на 90-те, сферата, в която се инвестира най-голям дял от вложенията, се премести от технологичните компаниите, медиите и телекомите към бизнесите, свързани с предоставяне на здравни услуги. От 2010 г. делът на вторите е 34%.

Възраст

Средната възраст между основаването на компанията и излизането ѝ на борсата за бизнесите извън технологиите, медиите и телеком услугите, е 8 години през последния четвърт век, включително и през 2019 г. Технологичните компании остават частни по-дълго, като средната възраст на листване нарасна от 3 години през 2001 г. до 13 години през 2018 г.

Оценка

Тук от Goldman също не откриват поводи за оптимизъм - средният марж на оценката на компанията спрямо продажбите ѝ през 1999 г. е 7 пъти над този на компаниите от S&P 500, при медианна стойност от 1,4 за последния четвърт век. Оценката на типичното първично публично предлагане през тази година е значително под тази по време на дотком балона, като компаниите са 2,1 пъти по-високи от тези от S&P 500.