Индексът S&P 500 нарасна с 39,3% от дъното си, достигнато на 23 март тази година. Интересно е обаче защо той расте, докато цялата останала икономика се срива - безработицата продължава да расте, макар и със забавен темп, производството и потреблението спадат, броят на необслужваните кредити расте, а имотният пазар може скоро да имплодира.

Този въпрос са се запитали и от Bank of Montreal, които са провели проучване сред клиентите си на какво се дължи растежът на борсите. Почти единодушно те са отговорили, че растежът се дължи не на състоянието на реалната икономика, а на печатането на пари от страната на Федералния резерв.

Какви промени настъпиха на капиталовите пазари по време на кризата?

Какви промени настъпиха на капиталовите пазари по време на кризата?

Финансовият анализатор Преслав Райков отговаря

Този отговор е бил даден от 73% от запитаните. Значително по-малко от анкетираните смятат, че S&P 500 се покачва заради отварянето на икономиката (6%), увеличаването на финансовите стимули (5%) или приближаването до откриване на ваксина срещу коронавирус (6%).

Същевременно очакванията на клиентите на Bank of Montreal са, че централната банка ще започне да контролира кривата на доходността (т.е. лихвите по държавните ценни книжа на САЩ с различен матуритет), като преобладаващият отговор е между 3 и 6 месеца, около който са се обединили 33% от запитаните.

Други 21% смятат, че това ще се случи още в рамките на 3 месеца, което означава, че над половината от участващите в проучването на Bank of Montreal очакват поредната доза намеса в икономиката още преди края на тази година.

Deutsche Bank: Инвеститорите очакват спад на борсите заради втора вълна на коронавирус

Deutsche Bank: Инвеститорите очакват спад на борсите заради втора вълна на коронавирус

Прогнозата е след година индексите да се възстановят

Според други 14% това ще се случи след между 6 и 9 месеца, 12% предполагат, че Федералният резерв ще стартира тази интервенция след 9 месеца, а 20% - че изобщо няма да започне да го прави.