Китайската народна банка (NBK, централната банка на страната) инжектира ликвидност в банковата система на страната по средносрочната програма за кредитиране (MLF), като запазва лихвата по едногодишните заеми непроменена.

Като част от тази програма Централната банка наля в банковата система 700 милиарда юана (101 милиарда долара), се казва в изявление на регулатора.

Лихвата по едногодишните кредити се поддържа на ниво от 2,95% годишно за четвърти пореден месец.

Последният път, когато Китайската централна банка го промени, беше през април: тогава годишната лихва беше понижена до 2,95% от 3,15%. Сегашният процент е най-ниският след пускането на MLF в действие през септември 2014 година.

MLF е важен инструмент за отпускане на кредити, използван от Китайската централна банка за осигуряване на ликвидност на търговските банки и влияе пряко върху основния лихвен процент по кредитите (LPR), който стана еталон през лятото на 2019 година.

През 2014 г. в Китай стартира механизъм за средносрочно кредитиране за осигуряване на ликвидност на банките. Съгласно MLF банките могат да получават средства от NBK, обезпечени с ценни книжа.