Международният валутен фонд оцени активите и вложенията в дългови инструменти на застрахователните компании на 24 трилиона долара.

В доклад по въпросите за глобалната финансова стабилност, който ще бъде публикуван на 13 април, се посочва, че те са най-големите институционални инвеститори, които държат в активи и дългосрочни дългови задължения над 24 трилиона долара. Те обаче през последните години са подложени на силни колебания в тяхната стойност.

Ето защо, според експертите на Фонда, в случай на сериозен шок, като рязко падане на цената на активите, застрахователите едва ли ще могат да изпълнят своята роля на финансови посредници.  И то именно тогава, когато и другите елементи на финансовата система няма да могат да се справят с тази задача.

В страните с развита икономика приносът на застрахователните компании за овладяване на системни рискове расте, макар и все още да е по-малък от този на банките, смятат анализаторите на МВФ, информира rns.online.

Те препоръчват фокусът на надзора в системата да се премести от рисковете за неплатежоспособност и верижните реакции на ниво компании към противодействие на по-общите системни рискове. Една от препоръчанитe мерки в това отношение е създаването на капиталови буфери.