Швейцарската UBS затегна инвестициите в конвенционални енергийни проекти на фона на покачващия се регулаторен натиск, а и заради целта си да постигне забележимо място на пазара на алтернативни проекти (ВЕИ), предаде Reuters.

Според последния отчет на банката сумите, вложени във възобновяеми енергийни източници през последната година, са се покачили с 50% до почти 500 млрд. долара, докато тези за останалите подотрасли на сектора са се свили с 40%. Институцията управлява почти 3,8 трлн. долара, които инвестира от името на някои от най-богатите хора по света.

UBS съветва: В какво и как да инвестираме през 2020 година?

UBS съветва: В какво и как да инвестираме през 2020 година?

Най-добрият избор е филтриране на политическия шум и влагане в дългосрочни активи

"Като водещата глобална институция, ние сме отговорни за приемането на водеща роля в създаването на позитивно бъдеще за всички, включително и за бъдещите поколения", каза в изявление председателят на UBS Аксел Вебер. "Искаме да се превърнем в предпочитаният доставчик на финансови услуги за клиентите, които искат да спомогнат за постигането на Целите на устойчивото развитие на ООН, като същевременно подпомогнем плавния преход към нискокарбоновата икономика."

За UBS "устойчивите" цели представляват решения, които подпомагат понижаването на природни, социални и управленски рискове, като към миналата година вложенията в подобни проекти формират вече 13,5% от общия размер на инвестициите на банката. От вложените от нея 488 млрд. долара, 87,2 млрд. долара са отишли за проекти, борещи се с климатичните промени (спрямо 56,5 млрд. долара през 2018 г.).

И UBS започва да облага клиентите си с отрицателни лихви по депозитите

И UBS започва да облага клиентите си с отрицателни лихви по депозитите

Така тя се присъединява към Banco Santander, Deutsche Bank и Credit Suisse

Същевременно от края на миналата година UBS е затегнала изискванията си за инвестиране в енергийни проекти, включително за термални мини за въглища, офшорни петролни проекти в Арктическия океан и в пустинните части на света. От банката посочват още, че инфраструктурата за втечнен природен газ и свръхдълбоководния добив на петрол ще бъдат все по-регулирани на глобално равнище.