Брюксел отпуска €2,3 милиарда на три български региона, съобщават от Министерския съвет. С парите ще бъде подпомогнат три български града - Перник, Кюстендил и Стара Загора, като това става възможно след като ЕК одобри териториалните планове за развитието на въглищните региони в България.

Милиардите евро за най-засегнатите от прехода региони идват от Фонда за справедлив преход по Програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027. Това е ключов инструмент на кохезионната политика на ЕС, по-популярна като политика на сближаване.

Целта е с тях да се трансформират регионите така, че да се минимализират щетите от зеления преход. Със средствата би трябвало да се разкрият и над 15 000 работни места.

Снимка 529706

Източник: iStock

Какви проекти ще бъдат финансирани?

В следващите шест години трябва да бъдат финансирани дейности по подобряването на минните терени за индустриални нужди, да бъде оказана подкрепа за работниците след картографиране на техните умения, да се финансира енергийна ефективност с фокус върху уязвими домакинства.

"Ате Пласт" откри нов завод в Стара Загора след инвестиция от 20 милиона лева

Водещ производител на полимерни фолиа откри завод в Стара Загора след инвестиция от 20 милиона лева

Проблем е намирането на "качествена работна ръка", заяви управителят на компанията Мария Жекова

Част от отпуснатите средства ще отидат за развиване на индустриални паркове и зони, за развитие на производство на компоненти и електроенергия от възобновяеми източници, както и за подкрепа за диверсифицирането на икономиката чрез нови предприятия.

От Европейската комисия коментират в официално изявление, че "с парите ще бъдат рехабилитирани 2 190 хектара земя с цел развитие на промишлени зони и изграждане на мощности за възобновяеми енергийни източници."

Мерките за енергийна ефективност на жилищните сгради, насочени към енергийно бедните домакинства и уязвимите потребители са с цел справяне с енергийната бедност.

С отпуснатите финанси ще бъдат подкрепяни и инвестициите от големите предприятия в Стара Загора, които са заявили предварителен интерес. Ще бъдат подкрепени също потребителите, които са производители, както и създаването на общности за енергия от възобновяеми източници.

По този начин, освен че ще бъдат подобрени условията на живот, ще бъдат намалени потреблението на енергия, сметките за електроенергия и емисиите на парникови газове.

Брюксел налива €50 милиарда за саниране: Как може да се възползва България?

Брюксел налива €50 милиарда за саниране: Как може да се възползва България?

Ще успеем ли да отговорим на изискванията?