Наблюдението на потребителските нагласи у нас, извършвано от Националния статистически институт, показва известен оптимизъм по отношение на финансовото им състояние и цените. Но икономическа ситуация в страната продължава да се оценява като неблагоприятна за спестяване и покупка на кола и жилище. 

През януари общият показател на доверие на потребителите се покачва с 1.5 пункта спрямо равнището си от октомври 2015 г., като при населението в градовете увеличението е 1.8 пункта, а при населението в селата - 0.6 пункта. 

По-благоприятни в сравнение с предходната анкета са оценките и очакванията на потребителите относно промените във финансовото състояние на техните домакинства, в резултат на което балансовите показатели се увеличават съответно с 1.6 и 3.0 пункта.

Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месецае по-малко негативна спрямо предходното наблюдение. Същевременно обаче в очакванията им за следващите дванадесет месеца се наблюдава известен песимизъм. 

Потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо в сравнение с оценките, регистрирани през октомври 2015 г. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени. 

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към по-умерените мнения.

Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голяма част от потребителите като неблагоприятна за спестяване. Негативна е и нагласата им по отношение на извършването на разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, за „покупка на кола” и за „покупка или построяване на жилище (вила)” през следващите дванадесет месеца.