Близо половината население в Гърция бави плащания по ипотеки, стоки на изплащане и комунални услуги. 47,9% от хората в южната ни съседка признават, че изпитват подобни затруднения.

Втори след гърците като най-големи длъжници в Европейския съюз (ЕС) са българите, като близо една трета или 34,2% от тях не могат да покриват навреме задълженията си на време, показва статистика на Евростат за 2016 година.

На следващите места в това отношение са Кипър и Хърватия със съответно 26,6% и 26,4% от населението. И четирите държави са далеч над средното ниво за съюза, като според данните 10,4% от европейските граждани или един на десет души в ЕС има дългове в просрочие. Над тази граница са още Румъния, Унгария, Словения, Латвия, Ирландия, Полша и Финландия.

От друга страна под 5% от населението в Германия и Чехия се сблъсква с подобни проблеми. Малко повече е този дял в Холандия, Швеция, Дания, Австрия и Люксембург.

Снимка 359114

Изчисленията на Евростат обаче показват, че у нас основна тежест остават разходите за комунални услуги. Що се отнася до просрочване на задължения по наем на жилище или по ипотеки много по-малък процент от българите срещат проблеми.

Според данните едва малко над 2 на сто от хората в страната закъсняват с плащанията в този сегмент. Най-малък дял на просрочените такива задължения има в Румъния, Хърватия, Полша, Ирландия, Литва и Германия.

В страните от Източна Европа причината за това е лесно обяснима. В региона много по-голям дял от населението разполага със събствено жилище за разлика от държавите в западната част на Стария континент.

От друга страна най-трудно се справят с плащанията по ипотеки и наеми в Гърция, където близо 16 на сто от хората не успяват да покриват задълженията си в срок. Подобен е проблемът още в Кипър, Франция и Испания.

Снимка 359115