Влизането на Полша в еврозоната би означавало невъзможност да провежда собствена парична политика, съобразена с нуждите на вътрешната икономика, и би ограничило собствената й фискална политика - каза Адам Глапински, президент на Националната банка на Полша, по време на конференция във Варшава.

"Първата причина, поради която присъединяването към еврозоната сега е толкова неблагоприятно, е невъзможността да се провежда собствена парична политика, съобразена с нуждите на вътрешната икономика, а втората е ограничението за провеждане на собствена фискална политика", заяви ръководителят на полската централна банка пред bankier.pl.

Той подчерта, че в еврозоната паричната политика и лихвените проценти се определят основно от икономическата ситуация в най-големите икономики, където се генерира по-голямата част от брутния вътрешен продукт в Европейския съюз, т.е. Германия и Франция.

"Междувременно икономическата ситуация и инфлационните процеси в Полша често са напълно различни от тези в по-богатите страни", каза Глапински.

"Монетарната политика, установена във Франкфурт за цялата еврозона, в която потенциално бихме се озовали, е напълно неоптимална за стабилизиране на икономическата ситуация и икономиката в Полша. Това би означавало постоянно по-бавно икономическо развитие", подчерта той.

Инфлацията в еврозоната ще расте по-бързо от очакваното, въпреки 10-те повишения на лихвите

Инфлацията в еврозоната ще расте по-бързо от очакваното, въпреки 10-те повишения на лихвите

Миналата седмица ЕЦБ повиши разходите по заемите за 10-и пореден път

Според гуверньора, по-бавното икономическо развитие би означавало, че Полша ще остане завинаги в икономическата периферия на Европейския съюз. Тя ще остане пазар и източник на евтина работна ръка, а заплатите в Полша винаги ще бъдат по-ниски, смята той.

Както припомня Глапински, Полша е подписала договори за влизане в еврозоната, но при условие, че това ще стане във време, което счита за благоприятно.

"Като цяло, от чисто икономическа гледна точка, дискусия за тази тема, може да се случи, когато Полша достигне нивото на БВП на глава от населението на поне най-развитите европейски страни: Германия, Франция, тогава такова влизане в еврозоната няма да бъде вредно за стандарта на живот на поляците", каза Глапински.

По мнението на президента на Националната банка на Полша влизането в еврозоната в момента би означавало невъзможност за провеждане на собствена парична политика, адаптирана към нуждите на местната икономика и ограничаване на провеждането на собствена фискална политика.

Срив при търсенето на кредити от фирми в еврозоната

Срив при търсенето на кредити от фирми в еврозоната

Това е най-ниското от 20 години насам

"По-голямата част от общественото мнение и експертите са убедени, че присъединяването към еврозоната е много, много неблагоприятно за Полша, следователно е съмнително, че който и да е демократично избран министър-председател в Полша и който и да е президент на Националната банка на Полша, здрав телом и духом, ще се реши на такава стъпка", добави той.