Семинар за имотните измами разкри механизмите, с които се мами при сделки с недвижими имоти. На този етап измамите са под 1% от всички сделки на пазара за недвижими имоти у нас, но пък имат голям обществен отзвук, казват експертите в бранша.

Националното сдружение за недвижими имоти реши да разясни за обществото най-често срещаните механизми в практиката за придобиване по нечестен начин на недвижим имот, предвид зачестилите случаи.

Най-често измамниците представят пред нотариусите, при опит да узаконят имота, чужди лични карти и фалшиви пълномощни. Една от практиките при пълномощните е те да се дописват, като се оставят бели полета в текста.

По този начин измамника си запазва правото да добавя текстове, които го упълномощават да извършва действия, на които всъщност той няма право.

Тъй като тези случаи са сред най-честите опити за измама, нотариусите вече държат пълномощните за разпоредителни сделки в отделни папки, за да се откриват лесно при поискване или при издирвателни действия от упълномощените органи.

Използването на фалшиви или чужди лични карти е популярно, тъй като нотариусите няма как да проверяват в МВР, дали картата е подправена, загубена или открадната.

Механизмът с чуждите лични карти най-често се ползва от ромите при изповядване на сделката. Има случаи, при които измамника "наема" човек, приличащ на снимката и описанието в личната карта и е трудно нотариусът да се усъмни, че има нещо нередно.

Подправянето на документи за собственост също е разпространена измама. Има случаи, в които се подправя квадратурата на продавания имот или букви в ЕГН-то и в личните данни на собственика. Тези измами се прилагат и при сделки с реституирани земи.

Един по-рядък, но съществуващ механизъм за измама, са саморъчно написаните завещания. Тази измама е сравнително рядка, защото все още не е навлязла практиката за писане на завещания у нас. Проблемът е, че при обявяването и вписването не се изисква проверка за автентичност на документа, както и присъствието на преките наследници.

Общо взето най-често срещаните измами боравят със 7-8 механизма за осъществяване на сделката. Хубавата страна е, че нотариусите вече са наясно с повечето от тях и правят необходимите проверки преди вписването на сделката.

Могат да се обобщят обаче 2 основни причини за съществуването на този тип измами. Те са липсата на правна култура в обществото и липсата на електронен достъп на нотариусите до информационните системи на ЕСГРАОН и на МВР.