2017 година се оказа повече от успешна за инвестиционния пазар на имоти в България, като общата стойност на сключените сделки през този период е най-високата за последното десетилетие и се равнява на тази за последните повече от пет години, взети заедно.

В своя последен доклад от Colliers посочват, че вложенията на български и международни компании в страната през изминалите 12 месеца възлизат на 957 милиона евро. За сравнение за предишните три години стойностите са под 270 милиона евро, а през 2012 година не достигат дори 60 милиона евро.

Снимка 342492

Основен принос за този успех имат сделките с търговски центрове, като през 2017 година последователно бяха продадени няколко от най-големите молове у нас. В това число влизат сделките за столичните "Парадайз Център", "Сердика център", The Mall, както и тези за моловете "Галерия" в Стара Загора и Бургас.

Най-големите имотни сделки за 2017-а: 5 мола продадени за над 1,3 милиарда лева

Най-големите имотни сделки за 2017-а: 5 мола продадени за над 1,3 милиарда лева

Кратък списък на споразуменията

"Повече от половината (70%) от реализираните през 2017 година транзакции са с търговски центрове. Следващо място заемат офис площите - предмет на 17% от затворените сделки. Продължава тенденцията, започнала през 2016 година, обемът на транзакциите с имоти, генериращи доход (83%), да е по-голям от този на активите, придобити със спекулативна цел (12%) или закупени за собствено ползване (5%). Най-голям размер сключени сделки има столицата - 85%", посочват от Colliers.

Друга значителна промяна в тенденцията е, че за първи път от 2012 година международните купувачи са по-активни на пазара в страната, като техният дял осезаемо надхвърля този на българските участници.

Снимка 342493

"Сред международните инвеститори с водеща роля са южноафриканските фондове, които имат заслуга за 71% от общия обем транзакции", се казва в още доклада. Това отново е свързано със споменатите сделки за моловете, като те бяха продадени на купувачи с бизнес в Южна Африка.

"Към края на 2017 година се наблюдава понижаване на нивата на възвращаемост, в резултат на сключените мащабни сделки с качествени активи, генериращи доход. При търговските площи те спадат на 7,25% от 8,5%. В офис сектора стават 8,25% от 8,50%, а при индустриалните площи се променят на 10%, при 11% за 2016 година", посочват още експертите.

Прогнозата за настоящата година е, че повече фокус ще има върху другите сегменти на пазара, като офиси, индустриални и логистични площи, както и хотели за сметка на търговските центрове. Все пак обаче за 2018 година не се очаква да бъде надхвърлен рекордът от изминалата.