Покачващите се лихвени проценти и твърде големият дълг оказват влияние на шведските компании за търговски недвижими имоти, което ги прави най-голямата заплаха за финансовата стабилност на страната.

Ефектът от последните повишения на лихвите все още не се усеща и властите посъветваха шведските банки да задържат капитала си, в случай че ситуацията се влоши и заемите се влошат.

Притесненията за сектора се отразиха на кроната и чуждестранните инвеститори намалиха притежанията си в шведски активи. След банковия крах през 90-те години в Швеция - пак причинен от сектора на търговските недвижими имоти - икономиката се свиваше три поредни години и две банки бяха национализирани, пише Reuters.

Това, което е се явява проблем в момента е, че много компании за търговски недвижими имоти взеха твърде много заеми, когато лихвите бяха ниски и се борят с по-високи лихвени проценти сега и рефинансиране след осем повишения на лихвите от централната банка от пролетта на 2022 г.

Централната банка на Швеция предупреди компаниите за недвижими имоти да намалят дълговете си

Централната банка на Швеция предупреди компаниите за недвижими имоти да намалят дълговете си

Някои от компаниите могат да се справят с по-високите лихвени проценти, докато оцеляването на други компании вече е застрашено

Според властите проблемите са ограничени до няколко компании, но предупреждават, че принудителна продажба на активи от една от тях може да удари целия сектор.

Заемите за компании в сферата на недвижимите имоти представляват средно около 16% от банковото кредитиране. Неизпълненият дълг на компаниите за търговски недвижими имоти е от около 175 милиарда долара, според последния доклад за стабилността на финансовия банков надзор. БВП на Швеция беше около 6 трилиона крони през 2022 г.

Най-големите притежатели на дългове за търговски имоти са чуждестранни инвеститори, следвани от шведски фондове, пенсионни фондове и застрахователни компании, според Riksbank.

Банков крах?

Финансовият надзорен орган установи чрез стрес тестовете, че банките могат да загубят около 50 милиарда крони, ако има криза в сектора на търговските недвижими имоти. Riksbank коментира, че е трудно да се предвиди дали кризата ще повлияе на доверието във финансовата система като цяло.

Колапсът на регионални банки като Silicon Valley Bank в Съединените щати и Credit Suisse в Швейцария през 2023 г. показва, че инвеститорите и вложителите могат бързо да се обезверят и изтеглят парите си.

Riksbank предупреди фирмите за търговски недвижими имоти да преструктурират своите баланси и банките да поддържат големи буфери за загуба на кредити, в случай че нещата се влошат.

Като част от мерките, задлъжнелите фирми за недвижими имоти започнаха да изкупуват обратно дългове, да продават активи и да набират капитал.

По време на финансовата криза от 2008-2009 г. Швеция гарантира банкови дългове и предложи субсидирани заеми, за да поддържа кредитния поток.