Руските граждани имат предпочитания за покупка на недвижими имоти в Европа в страните - Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Италия, Малта, Монако, Франция и Португалия. Това се първите девет европейски държави, най-предпочитани от руснаци за покупка на имоти с инвестиционна цел и за лично ползване към септември тази година. Потенциалните купувачи се интересуват от стандарта на живот и от климата в съответната държава.

Данните са на международната компания Propriеtе Gеnеrale Group и нейното юридическо поделение General Immigration, което съдейства за получаване на второ гражданство или статут на временно пребиваващи в страни от ЕС и Карибския басейн, чрез инвестиции в съответните държави. Вследствие на пандемията и свързаните с нея ограничения за пътуване, много заможни руснаци разглеждат възможността за покупка на апартамент или къща в страните, където е в сила т.нар. програма "Златна виза".

Програмата предвижда, при определен размер и вид инвестиции в недвижими имоти в дадената страна от чужд гражданин, той да може да получи разрешение за временно пребиваване или гражданство. Такава възможност за получаване на гражданство или статут на пребиваващ има например в Португалия, Испания, Гърция и Малта.

Данните сочат, че когато купуват имоти за лично ползване в Европа, заможните руснаци имат предпочитания към големи апартаменти с 2-3 спални, или къща с басейн и прилежащ към нея поземлен имот. Ако недвижимият имот се придобива с инвестиционна цел, то възможностите са в две направления. Единия вариант е покупка на вторичния пазар на малки апартаменти и къщи, с цел отдаване под наем. Другият вариант е покупка на жилища "на зелено", като след въвеждане в експлоатация на жилищния комплекс, закупените предварително апартаменти се препродават на по-високи цени.

Кои са най-добрите държави за инвестиции в имоти?

Кои са най-добрите държави за инвестиции в имоти?

Според данните за това как са се движили цените на жилищата през последните години

Напоследък има тенденция, руски инвеститори все по-често да се обръщат към чуждестранни взаимни инвестиционни фондове, влагащи в недвижими имоти. При големи инвестиции, фондовете имат преимущества от гледна точка на данъчното облагане и доходността от инвестицията, а също така те се занимават и с управлението на активите от името на вложителите.