Германският ритейлър Penny стартира едноседмична кампания, фокусирана върху "истинската цена" на продуктите, съвместно с Техническия университет в Нюрнберг и Университета в Грайфсвалд.

От 31 юли до 5 август всичките 2150 магазина на Penny ще таксуват изчислената "истинска цена" като продажна цена за девет избрани стоки, като част от кампанията "Истинска цена", отбелязва компанията.

Търговецът на дребно ще дари разликата между текущата пазарна цена и цената на "истинската цена".

Чрез тази инициатива дъщерното дружество на REWE Group има за цел да създаде основа за по-широка дискусия относно цените на храните.

Производството и потреблението на стоки оказва влияние върху околната среда. Това са невидими последващи разходи за околната среда, направени по веригата на доставки, които обикновено не се отразяват или се отразяват само частично в продажната цена на продуктите, услугите и храните.

Година по-късно: Веригата Penny успя да продаде почти всичките си обекти у нас

Година по-късно: Веригата Penny успя да продаде почти всичките си обекти у нас

Купувачи се търсят на още 5 имота

"Разходи за въздействие върху околната среда"

Щефан Гьоргенс, главен оперативен директор на Penny, каза, цитиран от ESM: "Виждаме, че много от нашите клиенти страдат от продължаващите високи цени на храните. Въпреки това трябва да се изправим пред неудобното послание, че цените на нашите храни, които възникват по веригата на доставки, не отразяват разходите за въздействие върху околната среда. Искаме да повишим осведомеността за това с националната кампания "Истинска цена". Работим с Техническия университет в Нюрнберг и Университета в Грайфсвалд, за да намерим решения. За тази цел ние предоставяме изчерпателен материал с данни на разположение на учените."

При определяне на истинската цена на продуктите, учените са включили фактори като почва, климат, вода и здраве върху набор от избрани конвенционално и органично произведени продукти със собствена марка, както и веганска храна.

Въз основа на изчисленията екипът, ръководен от професор Тобиас Гауглер и д-р Амели Михалке, стигна до извода, че истинските разходи са включени в продажната цена в различни пропорции, когато става въпрос за различни видове продукти - например изследваната органична храна артикулите имат разходи за въздействие върху околната среда средно 1,15 евро, докато конвенционалните продукти имат разходи за въздействие върху околната среда средно 1,57 евро.

"Устойчива трансформация"

Професор Гауглер добави, че данните от кампанията могат да предложат "ценни прозрения за поведението при купуване", както и по-нататъшно вникване в концепцията за истинските разходи.

"От това можем да извлечем препоръки за действие за различните участници, преди всичко за разработване на смислени политически мерки, които допринасят за устойчива трансформация на хранителния сектор - за потребителите и производителите."

Д-р Михалке добави: "Не става въпрос за незабавно въвеждане на истинската цена на всички храни. Липсват всеобхватни научни основи и отговори на ключови въпроси на социалната справедливост. Надяваме се на силен тласък, за да можем да обсъдим и разгледаме цените на храните в различна и (замърсителят плаща) по-справедлива форма."

Penny Market затваря всичките си магазини в България

Penny Market затваря всичките си магазини в България

Компанията напуска страната

От ритейлърът добавиха, че виждат необходимостта от допълнително засилване на усилията за предлагане на по-устойчива храна и намаляване на разходите за въздействие върху околната среда.

Първият магазин на Penny в България беше открит през 2009 г. До 2025 г., когато веригата обяви напускането на страната ни към нея принадлежаха 49 магазина.