През 2021 г. банковият сектор е доста популярен сред световните инвеститори. Съответните секторни индекси значително превъзхождат индексите на широкия пазар във водещите страни. Това до голяма степен се дължи на увеличеното разпределение на средства от инвеститори в циклични акции, които би трябвало да спечелят най-много от възстановяването на световната икономика, обясняват анализатори от финансовия портал "Финам". Освен това, подкрепа на акциите на банките дойде от значителното подобрение на финансовите резултати на сектора като цяло, както и от възобновяването на програмите за обратно изкупуване на акции от американски и европейски кредитори и увеличение на дивидентите. (През кризисната 2020 г., Фед и ЕЦБ значително ограничениха плащанията към акционерите на банките поради необходимостта от спестяване на капитал.)

В същото време, "преднината" на банковите акции през последните седмици донякъде се е скъсила, тъй като отново появилите се епидемиологични рискове "помрачават" перспективите за световната икономика в очите на инвеститорите.

Глобални тенденции в банковия сектор

-Банковите акции се представиха по-добре през 2021 г. За това способства тенденцията за увеличаване на разпределението на средства от инвеститори в циклични акции, които би трябвало да се спечелят най-много от възстановяването на световната икономика, както и значителното подобряване на финансовите резултати на банките като цяло.

-В САЩ и Европа банковите акции бяха подкрепени и от възобновяването на програмите за обратно изкупуване на акции от водещи кредитори и увеличението на дивидентите.

-Показателите за печалба на американския банков сектор продължиха да се възстановяват през третото тримесечие на 2021 г. Въпреки това, както и през предходните тримесечия, това се дължи главно на значително намаляване на отчисленията за провизии, докато традиционният кредитен бизнес на банките продължава да страда от ниски лихвени проценти и продължаваща слабост на кредитирането.

-Руските банки продължават да се представят добре на фона на силен растеж на приходите в основните бизнес направления. Нетната им печалба за годината вероятно ще бъде рекордно висока. -Банковият сектор в Европа изглежда много уверен през 2021 г., но проблемите остават.

-В Китай основните рискове за банковия сектор все още са свързани с голямата задлъжнялост на икономиката.

-През 2021 г. печалбата в банковия сектор в света вероятно ще се нормализира. В САЩ това ще се случи поради прекратяването на положителното въздействие на освобождаването на резерви, а в Русия - поради забавяне на ръста на кредитирането и увеличаване на разходите за кредитния риск.

Европа: Банките изглеждат много уверени, но проблемите остават

Банковият сектор в Европа през 2021 г. изглежда добре на фона на увереното възстановяване на икономиката на региона. Така БВП на еврозоната през третото тримесечие нарасна с 3,7% на годишна база, след скок от 14,2% през второто тримесечие. Освен това, през ноември Европейската комисия подобри прогнозата си за растеж на БВП в еврозоната през 2021 г. до 5%, спрямо обявените през лятото 4,8%.

А ЕЦБ, въз основа на резултатите от заседанието си през октомври, потвърди, че ще продължи да изпълнява стимулиращите програми, "докато не прецени, че кризата, причинена от пандемията от коронавирус, е приключила". Благодарение на подобрената икономическа ситуация, европейският банков сектор се представя добре тази година, пишат анализаторите от "Финам". По данни на Refinitiv, почти 90% от банките в Стария свят надминават предварителните консенсусни прогнози за печалба за третото тримесечие, като общата им печалба през отчетния период нараства с 47% на годишна база (след като скочи със 109% през второто тримесечие).

Положителни фактори за печалбата на банките в Европа бяха добрите резултати на подразделенията им за инвестиционно банкиране, както и продължаващият спад на отчисленията за провизии, докато традиционните приходи от лихви и такси и комисиони останаха доста слаби.

Въпреки това, предпочитаме да се придържаме към предпазлив подход при оценката на средносрочните перспективи за европейския банков сектор, казват анализаторите от "Финам". Икономическата криза фактически само подчерта общата слабост на европейските банки, които дълго време бяха принудени да работят в среда на много ниски лихви и строги регулации.

Проблемите на европейските кредитни институции включват хронично ниска рентабилност, ниска оперативна ефективност, все още големи обеми на "лоши" заеми, които са намаляли сравнително скромно след предишни кризи. Освен това, част от банките имат и технологично изоставане, което им пречи да се борят с нарастващата конкуренция от финтех компании.

"Не е необходимо да се очаква радикално подобряване на ситуацията в банковия сектор в Европа в близко бъдеще. Но трябва да се отбележи, че посочените рискове за банките до голяма степен се компенсират от сравнително високата им доходност от дивиденти, както и от някои други фактори", обобщават финансовите анализатори.

Инвестиционните грешки, които богатите хора не допускат

Инвестиционните грешки, които богатите хора не допускат

Инвестирането само в публични компании не е добра стратегия