Щатските борсови индекси се отдалечиха от историческите си върхове, след като президентът Доналд Тръмп заплаши вноса от Китай с нови търговски мита. Тръмп заяви, че ще наложи мита от 10% на китайския внос в размер на 300 милиарда долара, който не подлежеше на налози до този момент.

И инвеститорите разпродадоха щатските индекси, като се появиха немалко експерти, които започнаха да предупреждават инвеститорите за потенциална корекция в рамките на между 10 и 20% в следващите от 3 до 6 месеца.

А при нас всичко е нормално...

Същевременно индексите на БФБ почти не реагираха на волатилността на световните фондови пазари, като това не бе особено учудващо на фона на пълната необвързаност на родния капиталов пазар и международните пазари. Доказателство за това - в момент, когато щатските индекси бяха при исторически рекорди, SOFIX бе на около 4% от най-ниските си нива за последните близо три години.

Ето защо, сега ще погледна към някои от най-отличителните неща на БФБ, които могат да са интересни за всички, които обмислят да погледнат към неликвидния и "скучен" български капиталов пазар, ако се страхуват от прекомерна волатилност на международните пазари.

Най-повишилата се позиция за последната една година

Въпреки че индексът на сините чипове SOFIX отбеляза загуба от близо 9% за последните 12 месеца, не всички негови компоненти се представяха зле през този период.

Лидер по представяне са акциите на Доверие Обединен Холдинг, донесли печалба на инвеститорите в размер на над 85% за последната една година. Акциите на Еврохолд са поскъпнали с близо 15% за разглеждания период.

Най-губещият компонент на индекса

На противоположния фронт по представяне са акциите на Сирма. Те са поевтинели с над 42% за последната една година.

С най-голям платен дивидент

Сезонът на дивидентите може да се каже, че приключи. И с най-голям дивидент през тази година се отличи най-новото дружество на БФБ попаднало в състава на индекса на сините чипове - Градус.

На база на текущата цена на акциите на компанията и последния платен дивидент, дивидентната доходност е в размер на около 5.5%. Това бе първия платен дивидент от дружеството, като на инвеститорите им остава единствено да се надяват това да се превърне в традиционна политика.

С най-голям и стабилен ръст на дивидента

По този критерии можем да посочим две компании. На първо място - Корадо-България, където дивидентът за изминалата година е нараснал с най-много спрямо 2014-та година - със 141.67%. Нещо повече, дивидентът е растял през абсолютно всяка от последните пет години, нещо с което само още една друга компания на БФБ може да се похвали - Стара планина Холд.

Всъщност холдингът Стара планина Холд изостава минимално с ръст от 139.58% на миналогодишния дивидент, спрямо същия от 2014-та година. Дружеството също бележи непрестанен ръст на дивидента си, като тук дори историята датира от по-отдавна. Дивидента нараства през всяка от годините от 2008-ма насам.

С най-голям ръст на приходите и печалбата последната година

По отношение на ръстът на приходите за първото полугодие и на неконсолидирана база, се отличават няколко компании със съществено повишение - Елана Агрокредит с ръст на приходите си от 175.77% и Доверие Обединен Холдинг с 393.5%. Разбира се данните за Доверие не бива да се вземат особено предвид, защото все пак става въпрос за неконсолидирани резултати за холдинг.

Само още две дружества от индекса на сините чипове SOFIX бележат повишение в приходите си от над 50% през първото полугодие на годишна база. И това са два холдинга, така че отново данните не са особено показателни - Холдинг Варна с ръст от 73.6% и Индустриален Холдинг България със 73.02%.

Първа Инвестиционна Банка, е компанията с най-голям ръст на финансовия си резултат за посочения период. Печалбата на ПИБ нараства със 107.2%.

По-голям ръст в печалбата си отбелязва единствено Холдинг Варна, но ще трябва да изчакаме, за да видим консолидирания отчет на холдинга.

С най-голям ръст на приходите и печалбите за последните десет години

Ръст от над 2 пъти за последните десет години, бележат печалбите само на три компонента на SOFIX. С най-голямо повишение във финансовия си резултат се отличават акциите на Адванс Терафонд - от 410.8%, или над пет пъти. Това въпреки факта, че през изминалата година станахме свидетели на понижение с 87% в печалбата на АДСИЦ-а.

На второ място по ръст на печалбата си е Първа Инвестиционна Банка. Тя се повишава с 222.8%, или 3.2 пъти спрямо 2008-ма година. Инвеститорите обаче, трябва да имат предвид, че до голяма степен в този ръст стоят еднократни приходи от продажба на активи през изминалата година. Дори и без да се отчитат те обаче, ръстът на печалбата отново би бил над 2 пъти за разглеждания период от 10 години.

И третата компания, чиято печалба се повишава над два пъти за разглеждания период е М+С Хидравлик. Печалбата на дружеството, отличаващо се с постоянен и стабилен ръст на финансовите си резултати, почти всяка година, нараства със 123.9% за този период.

Ако погледнем към приходите на компонентите на SOFIX, ще видим, че с най-много - над 7.3 пъти, се повишават тези на Холдинг Варна. Следващи по повишение са приходите на Софарма, които нарастват 6.4 пъти. Близо четири пъти се повишават приходите на Адванс Терафонд.

Най-добрата инвестиция от SOFIX за последните 10 години

Преди около 10 години индексът на сините чипове достигна своето дъно, след пика на финансовата криза, довела до понижението му с близо 90%. Не всички компоненти на индекса обаче се представяха еднакво добре. Някои се отличиха много повече от други.

Най-печелившата позиция за този период е М+С Хидравлик, чиито акции са поскъпнали с близо 800%. Те са далеч пред втората най-добре представяща се позиция - Стара планина Холд, с повишение в цената на акциите й с около 340%.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на активи на БФБ