Таблици, обработвани ръчно и пълни с честно непонятна или трудно използваема от останалите отдели информация. Дигитална инфраструктура, която отдавна е "отеснява" на нуждите на организацията. Липсващи системи за сигнализиране при откриване на рискове. Това е реалността в голяма част от компаниите в Югоизточна Европа, става ясно от проучването CFO Compass Survey, проведено от консултантската компания PwC сред финансовите директори на близо 130 компании, опериращи в над 10 индустрии в България, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, Черна Гора, Северна Македония, Сърбия и Словения.

Едва 9% от организациите в региона отговарят на критериите за зряла финансова функция.

Vodafone намалява разходите си с €1 милиард чрез "шокова" дигитализация

Вторият най-голям мобилен оператор в света разкри как ще намали разходите си с €1 милиард

Телекомуникационната компания тръгва по нов път

Около 50% от компаниите тепърва планират да подменят системите, с които работят, тъй като наличните не отговарят на съвременните им нужди. Около 41% вече адаптират нова дигитална инфраструктура, а по-малко от 10% извличат позитивите от облачните пространства.

Близо 70 на сто не използват изкуствен интелект или машинно обучение, а едва 13 на сто са внедрили роботизирана автоматизация на процесите.

Това води и до конкретни "ефекти" - най-добре представящите се фирми обработват и синтезират информацията от изминалия месец за 2-3 дни с динамични контролни панели и табла за анализ и корекция на параметри в реално време, докато при други процесът отнема по 20 дни, като там отчитането на бизнес представянето се прави със статични таблици, минали през няколко ръчни преработки.

"Информацията, която излиза от финансовите отдели, невинаги е в достъпна и разбираема форма, каквато е необходима на другите отдели. Организациите не успяват да усвоят скритата стойност на работата с прозрачна, четима, навременна информация", пишат от PwC. По-малко от половината от участниците в проучването определят дигиталните умения на служителите си като задоволителни.

Как дигитализация, иновации и устойчивост променят начина ни на живот и работа

Как дигитализация, иновации и устойчивост променят начина ни на живот и работа

Дигиталните технологии помагат за по-ефективното използване на ресурси като енергия

По-малко от 50% от участващите фирми са инвестирали в софтуер за бюджетиране и планиране, като при 61% от финансовите мениджъри този процес отнема над 30 дни и е съпътстван от трудности и пропуски - и то без да дава основата на стратегия за следващите 1, 2 или 5 години. По-малко от една пета от организациите имат адекватна система за сигнализиране при съществуващи рискове или при потенциални възможности пред бизнеса, става ясно от анализа.

"Резултатите от проучването показват нова тенденция, в която ръководителите на финансовите отдели предпочитат да адресират отделни по-малки процеси в управляваните от тях функции и да движат трансформацията отдолу-нагоре. Финансовите мениджъри в региона определят повишаването на скоростта на месечно приключване като основен приоритет. Като втора стъпка се адресират теми с по-висока добавена стойност като качеството на информацията, с която се работи, и процесите по планиране и бюджетиране", пишат още от PwC.