Глобалната икономика е изправена пред година на слаби перспективи за растеж и несигурност, произтичаща от геополитически борби, строги финансови условия и разрушителното въздействие на изкуствения интелект. Това установява проучване сред водещи икономисти, публикувано по повод началото на годишната среща на Световния икономически форум (WEF) в швейцарския курорт Давос, предава Reuters.

Над 60 главни икономисти от частния и публичния сектор, се опитва да очертаят приоритетите за политиците и бизнес лидерите. В краткосрочен план, за следващите три години, почти 7 от 10 от участниците смятат, че темпото на "раздробяване" на световната икономика на блокове ще се ускори.

Предизвикан от геополитическото напрежение и конкуренция, този процес ще направи глобалната икономика и фондовите пазари по-нестабилни, смятат мнозинството от главните икономисти. Ще се засили и интеграцията на местно ниво, което ще подсилва геоикономическите блокове и ще увеличава разминаването между страните от Глобалния север и Глобалния юг.

Какво обсъди световният елит на срещата си в Давос

Какво обсъди световният елит на срещата си в Давос

В отстъпление ли е глобализацията и има ли въобще поводи за оптимизъм

Според Международния валутен фонд потенциалната загуба на икономически продукт от растящите търговски ограничения може да достигне 7% от БВП. Цената ще платят икономиките с ниски доходи, на които ще се паднат 4% от тази загуба.

Краткосрочна икономическа прогноза в 5 точки:

  1. 87% - нестабилност в световната икономика
  2. 86% - локализиране на икономическата активност
  3. 80% - нестабилност на финансовите пазари
  4. 66% - ръст на финансовото и технологичното разминаване между страните с високи и страните с ниски доходи
  5. 36% - прекъсвания на глобалните вериги за доставки

Анкетираните смятат, че изкуственият интелект оказва неравномерно влияние върху световната икономика: докато 94% очакват AI значително да повиши производителността в икономиките с високи доходи през следващите пет години, едва 53 на сто прогнозират същото за икономиките с ниски доходи.

Според новата прогноза на експертите от Международния валутен фонд, изкуственият интелект ще засегне около 40% от глобалните работни места.

МВФ предупреждава: Светът може да се раздели на два търговски блока

МВФ предупреждава: Светът може да се раздели на два търговски блока

Икономическата фрагментация може да доведе до покачване на редица цени