Румъния ще инвестира почти 23 млрд. евро в енергетиката си през следващите десет години, сочи новата енергийна стратегия на страната, предаде Seenews.

Сред водещите цели ще е опитът на северната ни съседка да задоволи 30,7% от енергийните си нужди от възобновяеми енергийни източници през този период. Ако го постигне, това ще е покачване от 5,6 процентни пункта над техния дял на пазара днес, като в момента ВЕИ формират 24,4% от предлагането.

През следващите десет години Румъния възнамерява да увеличи инсталираните вятърни генератори с нов капацитет от 2,3 GW, което е рът от 35%, и нови соларни мощности с капацитет от 3,6 GW. Управляващите смятат, че така ще се постигне по-висока енергийна ефективност и независимост.

 OMV Petrom планира да изгради най-големия фотоволтаичен парк в Румъния

OMV Petrom планира да изгради най-големия фотоволтаичен парк в Румъния

Инвестицията ще бъде €83 милиона

Освен това новите мощности за производство на енергия ще помогне на Румъния да намали вноса с цели 20,8% спрямо очакваното потребление за 2020 г. Така в рамките на следващото десетилетие той ще падне до 17,8% от цялото потребление, което е едно от най-високите нива на енергийна независимост в ЕС.

По отношение на сегмента на природния газ, Румъния ще се съсредоточи върху развитието на националната газопреносна система по коридора България - Румъния - Унгария - Австрия (BRUA) и върху развитието на южния газов коридор за получаване на природен газ от брегове на Черно море.

До 2030 г. Румъния планира да модифицира няколко ТЕЦ-а, работещи с въглища, с инсталацията на блокове с комбиниран цикъл на природен газ и на възобновяеми енергийни източници.

Стратегията предвижда и изграждането на два допълнителни реактора в атомната централа в "Черна вода", управлявана от Nuclearectrica. В момента електричеството, произведено от нея, покрива около 18% от нуждите в страната. Чрез двата съществуващи блока в АЕЦ-а този дял ще се увеличи до около 28% през 2035 г.

 Lukoil се готви да продаде дела си в черноморско газово находище в Румъния

Lukoil се готви да продаде дела си в черноморско газово находище в Румъния

Това е вторият голям инвеститор, който иска да се оттегли от газови проекти в Черно море

Разширяването на капацитета ѝ беше договорено по-рано тази година, като през октомври румънските и американските власти подписаха споразумение за сътрудничество и финансиране на 8 милиарда долара за модернизация на блок 1 на "Черна вода" и изграждане на блокове 3 и 4, припомнят от Seenews.

Правителството възнамерява да имплементира новата стратегия чрез извънредна разпоредба, тъй като Румъния има значителни забавяния в изпълнението на конкретни цели, набелязани от Европейската комисия.

Забавянията засягат общия обществен интерес и могат да доведат до санкции от ЕК за неспазване на поетите задължения, заяви местното министерството на икономиката. Затова предложения и становища относно новата енергийна стратегия могат да бъдат изразени в рамките на десет дни от публикуването ѝ.