Настоящата маркетингова година (2016/17 г.) изглежда ще бъде още една година на изобилни наличности от зърнени храни в глобален мащаб. Тази оптимистична за купувачите и потребителите перспектива е посочена в доклада на Световния съвет по зърното. 

В първата си прогноза за състоянието на световния зърнен баланс през 2016/17 година  водещите анализатори очакват  минимално (само с 0,5 на сто) редуциране на световния добив, в сравнение с миналогодишния исторически връх. Намалението е от 2,006 млрд. т до 1,997 млрд. т и е вследствие  на   по-слабата реколта от пшеница - 713 млн.т спрямо 734 млн.т ожънати през 2015/16 година.

Но спадът при житната реколта в общия зърнен баланс се компенсира с  увеличение в производството на царевица – 993 млн.т спрямо 972 млн.т очаквани за настоящата година. 

Търговците коментират, че подобно състояние на „комфортно предлагане”  предполага запазване на относително ниските  цени на основните зърнени култури на международните и представителните регионални  пазари. Като основен депресиращ фактор експертите  посочват рекордни преходни запаси, които „изцяло неутрализират влиянието на по-слабите добиви”. 

Светът  завършва  предишната маркетингова година  с рекорден преходен запас от зърнени храни – 466 млн.т или 23% от глобалното потребление и този  рекорд вероятно  може да се повтори през новия сезон. 

За отбелязване е и още един важен факт. В доклада на Съвета виждаме поредното увеличение на прогнозата за глобалното  производство на пшеница през 2015/16 г. Този път летвата е качена с 2 млн.т, от 731,8 млн.т на 733,8 млн.т. В същото време оценката за обема на световното потребление е увеличена само с 1 млн.т - до 720,2  млн.т и тази диспропорция рефлектира за натрупване на още по-голям преходен запас, коментира SINOR.bg.

За  по-оптимистичната оценка за  размера на световния добив от пшеница заслугата е преди всичко  на ЕС.  Реколтата от пшеница в Евросъюза през 2015/16 г. вече се оценява  на 159,3 млн.т, в сравнение с 158,3 млн. т, прогнозирани в края на февруари и 156,1 млн.т  реколтирани през 2014/15 г.