Цените на природния газ в Европа едва ли ще паднат през 2022 година спрямо сегашните си нива. По всяка вероятност ще възлизат средно на около 800 долара за 1000 кубически метра. Това прогнозира Екатерина Колбикова, старши консултант във VYGON Consultant, в коментар за РИА Новости.

Прогнозата е дадена, без да се имат предвид военните действия в Украйна, защото тази ситуация вероятно ще е за кратко време и на практика е непредвидима.

Консултантът отбелязва, че цените на фючърсите за газ за доставка както през март тази година, така и през първото тримесечие на следващата, по данни на лондонската борса ICE, са на едно и също ниво. Стойността им преди седмица беше около 835 и 820 долара за 1000 куб. м газ. На 23 февруари обаче имаше драстично поскъпване до 1400 долара за 1000 куб. м, след което цените тръгнаха надолу, към предишните си нива.

"През тази година не е реалистично да очакваме намаление на цените на природния газ спрямо настоящите нива - участниците на форуърдния пазар предвиждат запазване на цената на газа в Европа около 800 долара за 1000 кубически метра до началото на пролетта на 2023 г.", обяснява Колбикова.

Освен това, ограниченото нарастване на средния годишен производствен капацитет (с 14 милиарда кубически метра) за газ, съчетано със силното търсене на синьото гориво на пазара в Европа и Азиатско-Тихоокеанския регион, може да доведе до дефицит. А това ще засили конкуренцията на газовите пазари и ще повиши спот цените на горивото.

Както наскоро писа наблюдателят от The Telegraph Том Рис, европейските страни ще се сблъскат със сериозна енергийна криза, в случай че се откажат от доставките на газ от Русия.

Енергийната криза през 2021 година - "черният лебед", който не мисли да отлита

Енергийната криза през 2021 година - "черният лебед", който не мисли да отлита

Русия също "хвърли дърва в огъня" на енергийния дисбаланс

Европа трябва да увеличи инвестициите в добива на природен газ в региона, както и да увеличи броя на газохранилищата, за ​​да намали волатилността на цените на енергоносителите и зависимостта си от внос на горива. Такова пък мнение изрази директорът по газовия бизнес, възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и енергийните решения на Shell Ваел Саван, цитиран от ТАСС.

"Преди около десет години Европа и Великобритания покриваха около 35-40% от потребностите си от природен газ от собствен добив. Сега този дял е по-малко от 20%. Ето защо смятам, че е логично да бъдат привлечени инвестиции в добив на газ на места като Северно море и другаде", казва топ мениджърът от Shell.

Оттеглянето на инвестиции от добива на газ и петрол води до повишена волатилност на цените на енергията и нарастваща зависимост от вноса, смята Саван. Освен това, Европа има възможност да увеличи броя на газохранилищата си, но това "не е въпрос само на инфраструктура, но и те би трябвало да бъдат изцяло пълни, когато е най-необходимо", подчертава Саван.

Нивото на запълване на европейските подземни газохранилища към 22 февруари е малко над 31%, сочат данни на Gas Infrastructure Europe. Тази стойност е с почти 12 процентни пункта по-ниска от средната стойност към тази дата за последните пет години. От началото на годината обаче, изтеглянето на газ от европейските газохранилища се забави значително, поради мекото време в региона и притока на танкери с втечнен газ.

През декември 2021 г. за кратко цените на природния газ в Европа достигнаха исторически рекорд, надхвърляйки 2150 долара за 1000 кубически метра газ. Общата стойност на вноса на енергоносители в ЕС като цяло, нарасна със 72% през миналата година - от 251 милиарда долара през 2020 г., до 432 милиарда долара през 2021 година.

Ще сгрее ли американският газ Европа

Ще сгрее ли американският газ Европа

Сега цените в Азия отново са по-високи, отколкото в Европа