За 40 години Китай се превърна в най-големият купувач на суровини в света - от соя до мед. "Влиянието на страната върху глобалния суровинен пазар е без паралел", казват експертите от консултантската фирма Wood Mckenzie.

Търсенето на суровини в страната расте стабилно след икономическите реформи, проведените края на 70-те години на миналия век, превърнали я във втората най-голяма икономика в света. До голяма степен апетитът към сурови материали е стимулиран от бума в производството и строителството.

Днес търговските спорове продължават са тежест за глобалния растеж в средносрочен план Китай ще продължи да бъде водещ играч на пазара на суровини въпреки по-слабото представяне на китайската икономика.

CNBC разглежда кои са основните четири суровини за азиатската страна и как тяхното търсене се е увеличило през годините:

Соя

Соята е сред зависимите от политическата ситуация суровини. Китай е най-големият ѝ вносител, като тя отговаря за 60% от експорта на САЩ. Потреблението на соя в страната е нараснало с над 12 пъти за последните 40 години и продължава да расте. Към днешна дата държавата допринася за 30% от консумацията в световен мащаб.

Мед

Червеният метал се използва сериозно в строителството, а то от своя страна е подхранвано от бързо развиващият се имотен сектор в Китай. Днес страната отговаря за около половината от търсенето на метала от едва под 10% през 80-те години.

Стомана

Потреблението на стомана в Китай расте с бързи темпове през последните 4 десетилетия най-вече заради бързите темпове на индустриализация. Суровината се ползва в редица сектори, включително строителство, корабостроене и автомобилно производство.

Петрол

Търсенето на петрол от страна на Китай не е нараснало с такива впечатляващи темпове както това на мед и стомана. Въпреки това азиатската страна все още е един от най-големите потребители на суровината, както и най-големият ѝ вносител. Китай допринася за около 14% от глобалното потребление на петрол към 2018 година.