През последните години основният фокус на пазарите по отношение на растежа пред Великобритания беше Брекзит. Но стопанството на страната се изправя и срещу други предизвикателства, пише Билал Хафеес от MacroHive, предаде Zero Hedge.

Това са трите най-сериозни риска пред страната през 2020 г., въпреки че представителите на Консервативната партия имат мнозинство в парламента:

  •  Рецесия

Не е необходим значителен катаклизъм като Брекзит за изпадането на икономиката в криза. Всъщност от средата на миналия век досега продължителността на бизнес цикъла е средно девет години, а за последен път страната премина през спад по време на Голямата рецесия от 2008 г.

Великобритания покрива 80% от външните си търговски сделки до 2022 година

Великобритания покрива 80% от външните си търговски сделки до 2022 година

Островът ще се договаря с ЕС, САЩ, Нова Зеландия, Австралия и Япония

През 2020 г. пазарите вече се готвят за следващите сътресения, след като централните банки във водещите икономически райони като Европейския съюз и САЩ инжектираха огромни количества ликвидност през последните години, с което поддържаха представата за икономически растеж.

Така рискът от настъпването на криза във Великобритания през следващите години е особено висок, особено когато се има равнището на дълга на правителството в страната и нарастващите разходи за различни пера на социалните плащания.

  •  Пазарен риск

Въпреки срива на пазарите през 2008 г., през последните десет години пазарите на частен дълг се изстреляха. А както и тогава, мениджърите на рисковите фондове може да не са оценили правилно риска пред различни категории активи.

Точно това вече се случи с фондовете Woodford и M&G във Великобритания. Пазарите в САЩ също са застрашени от такъв феномен, както видяхме по време на ръста на лихвения процент на репо пазара през есента на миналата година.

  •  Проблеми пред пенсионната система

В началото на 90-те години около 12% от населението на Великобритания са били над 65-годишна възраст, но днес те са около 20% от жителите на страната. Заедно с хората в предпенсионна възраст, техният дял нараства до малко под 50%, а продължителността на живота се покачва постоянно.

Търговията на дребно във Великобритания удари най-големия си спад в историята

Търговията на дребно във Великобритания удари най-големия си спад в историята

Между 27 октомври и 23 ноември тя се свива с 4,9%

Някои кохорти от популацията се очаква спокойно да достигнат до 92-годишна възраст, което означава, че те ще зависят от пенсиите си за период от почти 30 години, а държавната пенсионна система осигурява доходи от под една трета от тези, които индивидът е получавал в трудоспособна възраст.

А пред нея има и друг проблем. Доходността по облигациите, търгувани от пенсионните фондове, се срина. Ако преди три десетилетия държавните ценни книжа, в които те инвестираха, са носили средно над 4%, днес реалната доходност е едва 0,15%. Нещо повече, през последните години в някои случаи тя е дори отрицателна.

Това означава, че все повече хора ще трябва да заделят все повече суми, за да се спасят от прекарването на една трета от живота си в бедност. При това, този проблем се обостря изключително много през последните години и вече се е превърнал в бомба със закъснител.