Над 30% от генерираната в глобален мащаб електрическата енергия вече идват от възобновяеми енергийни източници. Това става ясно от нов доклад на изследователския център Ember, цитиран от германската агенция DPA. Според анализа делът на енергията от възобновяеми източници е нараснал от 19% през 2000-та година до над 30% през 2023-а. 

Делът на водноелектрическите централи и на другите възобновяеми източници в общото производство на електрическа енергия през 2023-а година обаче намалява. Въпреки това, анализаторите предполагат, че световното производство на електроенергия, генерирана чрез използването на изкопаеми горива, може да започне да намалява тази година.

500 милиона лева за нови ВЕИ с батерии: Старт на два нови мегатърга

500 милиона лева за нови ВЕИ с батерии: Старт на два нови мегатърга

Министерството на енергетиката се опитва да навакса сериозно изоставане по Националния план за възстановяване и устойчивост

Страни с най-голям дял на вятърна енергия

  • Литва - 32%
  • Испания - 29%
  • Финландия - 26%
Снимка 511573

Източник: iStock

Офшорната вятърна енергия и България

България може да намали наполовина цените на енергията на едро до края на десетилетието. За този потенциал се говори в друг доклад на компанията Ember, цитиран от Euronews. 

"След години на дебати България може да отключи потенциала на офшорната вятърна енергия в Черно море", пише в доклада.

Според анализа, т.нар. офшорен вятър може да донесе ползи не само за енергийната сигурност, но и да доведе до по-ниски цени на електроенергията. 

"Възможно е България да намали цените на енергията, като развива вятърна и слънчева енергия. Нашият анализ показва, че цената на електроенергията на едро може да бъде намалена почти наполовина, ако България увеличи слънчевите и вятърните мощности до края на десетилетието"

Според доклада България ускорява прехода от въглища към възобновяеми енергийни източници, като през 2023-а година производството на електроенергия от въглища за първи път е спаднала под 30% от общото производство, а чистата енергия се е увеличила до 66 на сто.

Как България успя да загуби арбитраж за €61 милиона от ВЕИ инвеститор

Как България успя да загуби арбитраж за €61 милиона от ВЕИ инвеститор

Това е първата подобна загуба за страната ни