Коригираните данни за състоянието на японската икономика през тримесечието, приключващо през юни, показват, че брутният вътрешен продукт на страната е нараснал с 1,3% на годишна база, което е с 0,5 процентни пункта по-слабо представяне от първоначалната калкулация. Ревизираната стойност все пак съвпада с мединната прогноза на икономистите. В сравнение с първото тримесечие на финансовата година в страната, БВП също е преизчислен надолу с 0,1 процентен пункт, до 0,3%.

Ревизирането на данните се дължи на свиването на инвестиционните разходи на японските компании, най-вече в сектора на производството. В контекста на четвъртия пореден месец на свиване на производството през август и на деветия месец на понижение на износа, корекцията в изчисленията показва, че капиталовите разходи на бизнеса са се покачили само с 0,2% на годишна основа, което е значително по-малко както от първоначалните данни за ръст от 1,5%, така и от медианните очаквания от 0,7%. Според анализатора от Oxford Economics Стефан Ангрик, цитиран от CNBC, основната причина за негативната ревизия на растежа на БВП е влошаването на търговската война между САЩ и Китай, в следствие на която нетният износ на Япония търпи корекция надолу от 0,3 процентни пункта между първоначалната прогноза и ревизираните данни за икономическия растеж.

В разгара на търговската война Пекин е увеличил златните си резерви с близо 100 тона

В разгара на търговската война Пекин е увеличил златните си резерви с близо 100 тона

Само през август резервите на Китай са нараснали с близо 6 тона

Въпреки че на тримесечна основа крайното потребление расте с 0,6% през второто тримесечие, очакванията са, че през следващото тримесечие и този компонент на БВП ще претърпи негативна динамика, тъй като през октомври данъкът върху продажбите в страната ще бъде повишен с 2 процентни пункта, до 10%. Причината за тази мярка е поредното увеличение на правителствения бюджет, който, на фона на съотношението на дълга към БВП на Япония от почти 240%, през следващата финансова година ще е в размер на рекордните 101 трлн. йени (малко над 913 млрд. долара).

Задлъжнялостта на правителства, бизнес и граждани тежи над световната икономика

Задлъжнялостта на правителства, бизнес и граждани тежи над световната икономика

От кризата насам дългът се е увеличил с 50 процента

Негативните прогнозни за икономическия растеж на Япония може да подтикнат Bank of Japan да понижи основния лихвен процент до още по-негативни стойности от настоящия -0,1% - опция, която гуверньорът на финансовата институция Харухико Курода остави отворена в обръщение през последната седмица. Тази мярка ще е още по-вероятна, ако Федералният резерв на САЩ и Европейската централна банка също понижат лихвите, което би довело до относително поскъпване на японската йена спрямо двете валути и до допълнителни проблеми пред експорта.