Китай премахна тавана от 300 млрд. долара месечно пред международните инвеститори, които искат да търгуват с акции и облигации на местните финансови пазари в опит да привлече свеж капитал на фона на негативните данни за икономическия растеж в страната през последните две тримесечия, предаде Bloomberg. Така, макар отделни чуждестранни индивиди все още да нямат достъп до капиталовите пазари, глобалните финансови институции могат да влагат пари на тях, ако имат статут на "Квалифициран чуждестранен институционален инвеститор".

Държавната агенция за международен обмен отмени и тавана на инвестициите, които външни организации могат да правят в страната като "Квалифициран чуждестранен институционален инвеститор в юани". Тя беше пусната като пилотна схема, при която вложители от определени страни или географски региони имаха достъп до местния пазар, като закупуваха акции в офшорни юани, но това изискване също е отменено.

Производствените цени в Китай продължават да спадат през август

Производствените цени в Китай продължават да спадат през август

Въпреки стабилния индекс на потребителските цени, централната банка на страната вероятно ще прибегне до количествени улеснения през следващите седмици

От агенцията посочват още, че са поискали разрешение за отмяна на режима на лицензиране на юридическите лица, които могат да закупуват ценни книги в страната. "Този ход ще стимулира чуждестранните инвеститори да влагат на местните финансови пазари и ще разшири обхвата на китайската финансова система", посочва Уанг Чунинг от Държавната агенция за международен обмен. По данните на организацията, чуждестранните инвестиции на китайските финансови пазари за август са били в размер на около 100 млрд. долара, което е една трета от квотата за институциите със статут на "Квалифициран чуждестранен институционален инвеститор".

Догодина пък ще бъдат отменени лимитите за дялово участие на чуждестранни юридически лица в местните акционерни дружества, застрахователни компании и фондове за управление на средства. Този ход беше обявен от Комитета за финансова стабилност и развитие още през юли, но първоначалния времеви хоризонт за изпълнението му беше 2021 г. Властите в страната ще предприемат и мерки за насърчаване на чуждестранни инвеститори да основават компании за управление на средства, брокерски дружества и пенсионни фондове в Китай.

Китайският юан падна до най-ниското си равнище от 2010 година насам

Китайският юан падна до най-ниското си равнище от 2010 година насам

От началото на годината валутата е изгубила 4,6% от стойността си спрямо долара

Някои анализатори обаче са скептични, че промяната в регулациите от страна на Държавната агенция за международен обмен ще доведе до значителен прилив на чуждестранен капитал в страната, посочвайки именно факта, че дори и понастоящем местния пазар не успява да привлече средства, достигащи размера на тавана от 300 млрд. долара. Сумата от около 100 млрд. долара, която международните играчи са вложили в страната в рамките на изминалия месец, формира изключително малък дял от местните пазари на облигации и акции, които са в размер на съответно 13 трилиона долара и 6,9 трилиона долара. Същевременно дори и преди премахването на ограничението съществуваха алтернативни канали за инвестиране в Китай, например през Хонконгската борса, който позволяваше на вложителите да търгуват с акции и облигации в страната посредством бившата британска колония.

Данните на Народната банка на Китай показват, че към края на юни чуждестранните инвеститори са притежавали китайски облигации на обща стойност 2 трилиона юана и акции на стойност 1,6 трилиона юана.