Финансовите регулатори на Китай издадоха широки насоки за нови правила, насочени към затягане на надзора над финансовите институции, които се смятат за "твърде големи, за да фалират". Това е поредната стъпка на Пекин за отстраняване на системните финансови рискове, пише Reuters.

Регулаторите, водени от централната банка на Китай, ще подготвят списък с финансовите институции, представляващи най-малко 75% от общите активи в своите сектори - или най-малко 30 банки, 10 фирми за ценни книжа и 10 застрахователни компании - обявявайки ги за системно важни финансови институции.

Финансовите регулатори ще оценят въздействието на евентуалния фалит на включените в списъка институции, а окончателният вариант на регистъра ще бъде определен от Комисията за финансова стабилност и развитие към Държавния съвет на Китай.

Големите китайски банки свиват лошите кредити за пръв път от 5 години

Големите китайски банки свиват лошите кредити за пръв път от 5 години

Икономиката на страната се засилва, хората по-лесно плащат дълговете си

Новите правила идват във време, когато политиците в Китай се стремят да затегнат регулациите и да държат под контрол рисковите практики в по-широката финансова индустрия.

Системно важните компании ще трябва да спазват допълнителни регулаторни изисквания относно капитализацията, нивото на задлъжнялост, ликвидността и рисковете при голяма експозиция, за да се избегне "сляпото разширяване", се казва в изявлението.

Допълнителните изисквания ще наложат по-високи разходи за привеждане в съответствие на институциите, въпреки че регулаторите ще им предоставят гратисен период, за да се адаптират към по-строгите правила.

Китай вече има по-голям обезпечен корпоративен дълг от всички останали развиващи се пазари

Китай вече има по-голям обезпечен корпоративен дълг от всички останали развиващи се пазари

Най-сериозно засегнат е строителният сектор

Централната банка и други регулаторни органи също така ще създадат екип за управление на кризи, за да се гарантира предприемането на незабавни действия за предотвратяване на системните рискове в случай, че системно важна компания фалира.

При неблагоприятни ситуации, които биха могли да застрашат системната финансова стабилност, компаниите могат да потърсят помощ от фондовете за сигурност на индустрията и дори "спешна ликвидна подкрепа или спасителна програма" от централната банка.

Регулаторите периодично провеждат стрес-тестове на системно важните предприятия. По-подробни правила, специфични за отделните сектори, ще бъдат обявени в бъдеще.