Министерският съвет одобри подготвителните действия на министъра на финансите за емитирането на държавни ценни книжа на международните капиталови пазари, съобщи пресслужбата на кабинета.

Правителството упълномощи министър Петър Чобанов да проведе и преговори с избраните банки-мениджъри и с правния консултант, както и да оформя и подписва от името на България всички необходими документи, свързани с договарянето, организирането и осъществяването на емисията.

Преслужбата напомня, че чл. 68 от Закона за държавния бюджет за 2014 г. разрешава на Министерския съвет да поема външен държавен дълг в размер общо до 3.9 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута. Припомняме, че през януари кабинетът проведе няколко аукциона, от които вече бяха събрани над 900 млн. лева.

Част от външното финансиране се предвижда да бъде използвано за рефинансиране на емитираните през 2002 г. глобални облигации за 1.086 млрд. долара, чийто падеж е през януари 2015 г.

Остатъкът, в комбинация с постъпленията от емисии на държавни ценни книжа на вътрешния пазар, ще се използва за погасяване на дългове, срокът за плащане на които изтича през тази година и за покриване на планирания бюджетен дефицит през 2014 г.

Министерството на финансите вече избра три банки за посредници- JP Morgan, Citibank и HSBC.Консорциумът от трите банки предстои да проведе консултации, в резултат на които ще се определи валутата, в която ще бъде емисията, матуритетът й и най-подходящият момент за пускането й на пазара.