През първото полугодие на 2018 г. Агенция "Митници" е събрала приходи от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби в размер на 4,59 милиарда лева, показва анализ на институцията. Увеличението спрямо същия период на миналата година е 250,9 милиона лева, или 5,8%.

Ръст се отчита при всички видове данъчни приходи. При акцизите повишението е 6,1% (138,6 милиона лева), при ДДС е 4,7% (92,2 милиона лева), а митата бележат ръст от 26,9% (25 милиона лева).

Акциз

През първото полугодие на 2018 г. приходите от акциз са в размер на 2,4 милиарда лева, което е със 138,6 млн. лева (6,1%) повече от приходите през същия период на 2017 година.

Статистиката сочи, че приходите от акциз върху тютюневи изделия надвишават тези от горивата през отчетния период. За първото полугодие в хазната са влезли 1,16 милиарда лева от акциз върху тютюн и тютюневи изделия. Повишението е 10,8%, или 113,7 милиона лева.

Приходите от акциз върху горивата са 1,08 милиарда лева, като записват минимално повишение от 1,7%. Така приходите от акциз върху тютюна имат дял от 48,4%, а тези от горивата - 44,8 процента.

Количествата на обложените с акциз цигари нарастват с 5,6% (от 6,142 млрд. къса за 2017 г. на 6,485 млрд. къса за 2018 г.). Средните ставки на акциза при цигарите са съответно 167,6 лева/1000 къса за януари-юни 2017 г. и 174,7 лева/1000 къса за първите шест месеца на 2018 г. (4,2% ръст на средните ставки).

Ефектът от ръста в количествата превишава този в следствие на ставката и се изразява в ръст от 57,6 млн. лева на приходите от акциз за цигари. Нарастването на средната ставка за облагането на цигарите с акциз води до допълнителни приходи в размер на 45,9 млн. лева за полугодието.

Значителен ръст (49,4%) показват приходите от акциз от тютюн за пушене, като той е в следствие на нагреваемите тютюневи изделия, обложени с аналогична на нарязания тютюн ставка. Данните сочат, че около 1.8% от потреблението на цигари през първото полугодие е заменено с потребление на този алтернативен тютюнев продукт за пушене, което води до пропуснати приходи за бюджета в размер на 14.8 млн. лв. По-рано Народното събрание прие на първо четене повишаване на ставката за нагреваемите изделия.

Колко губи държавата от незаконните цигари?

Колко губи държавата от незаконните цигари?

Приходите от ДДС и акциз от тютюневи изделия съставляват 10% от общите

Нетните приходи от акциз за алкохол, алкохолни напитки и бира през първите шест месеца на 2018 г. възлизат на 143,3 млн. лева и отчитат ръст от 4,7% спрямо същия период на 2017 година. Тази група стоки формира 6% от общите приходи от акциз. Основната част от приходите са от акциз за алкохолни напитки (105,9 млн. лева), които нарастват с 6,4% спрямо същия период на предходната година. Количествата алкохолни напитки, за които е заплатен акциз (с приложена ставка различна от нула лева) през първите шест месеца на 2018 г. нарастват с 3,8% спрямо първото полугодие на 2017 година.

Постъпленията от акциз за бира през първото полугодие 2018 г. са 35,9 млн. лева, което е с 1,6 млн. лева повече в сравнение с първите шест месеца на предходната година (ръст от 4,6%). Приходите от акциз за бира имат сравнително малък дял (1,5%) в общите постъпления от акцизи.

ДДС

За първи път приходите от ДДС при внос преминават психологическата граница от 2 милиарда лева за първото полугодие, а при митата за първи път се надскача границата от 100 млн. лева.

Най-голямо увеличение в приходите от ДДС при внос се отчита при групата "Промишлените доставки" със 110,1 млн. лева или 13,8%. Следва групата "Потребителски стоки" с прираст от 20 млн. лева или 13,8%.

Спад се наблюдава в групата "Горива и смазочни материали" с 61,5 млн. лева или с 11,8%, основно поради намалените количества внесен суров петрол.

Групите с най-голям относителен дял в приходите от ДДС при внос за първото полугодие на 2018 г. са "Промишлени доставки" (43,7%) и "Горива и смазочни материали" (22,3%).

Колко ефикасно харчи държавата приходите от данъците на гражданите?

Колко ефикасно харчи държавата приходите от данъците на гражданите?

Оценката на експертите

Мита

През първото полугодие на 2018 г. постъпленията от мита при внос са 118,2 млн. лева, с 25 млн. лева (26,9%) повече спрямо същия период на 2017 година. Отново за първи път митата надминават 100 млн. лева събрани приходи за първото полугодие.

В зависимост от произхода на внасяните стоки, най-голям е делът на приходите от мита за първите шест месеца на годината при внос на стоки от Китай - 47,6 млн. лева (42% от всички събрани мита и ръст от 17,3% спрямо същия период на 2017 година). На второ място са приходите от мита за внос на стоки с произход Русия (10,6 млн. лева, 9,4% дял за периода и спад от 25,7%).

Следват приходите от мита за стоки, внесени от Аржентина (9,6 млн. лева, 8,4% относителен дял и ръст от 2316,9%), Япония (6,4 млн. лева, 5,7% дял за периода и ръст от 29,5%) и САЩ (4,8 млн. лева, 4,2% дял за периода и ръст от 17%).