След като ЕЦБ обяви, че Sberbank Europe в Австрия и поделенията и в Хърватска и Словения са заплашени от фалит заради масово теглене на депозити, Единният съвет по преструктуриране (Single Resolution Board) обяви, че налага мораториум върху тези три банки до края до 1 март 23:59:59 часа.

Според съобщението на SRB всички задължения за плащане или доставка съгласно всеки договор, по който Sberbank Europe AG, Sberbank d.d. (Хърватия) или Sberbank banka d.d. (Словения) са страни са спрени с някои специфични изключения, касаещи платежни системи, централни банки и/или попечителски услугио по ценни книжа.

Всички обезпечени кредитори на Sberbank Europe AG, Sberbank d.d. (Хърватия) или Sberbank banka d.d. (Словения) са ограничени от налагане на обезпечителни интереси във връзка с което и да е от активите на тези институции; и всички права за прекратяване на която и да е страна по договор със Sberbank Europe AG, Sberbank d.d. (Хърватия) или Sberbank banka d.d. (Словения) са спрени.

ЕЦБ: За руската "Сбербанк Европа" има риск от фалит

ЕЦБ: За руската "Сбербанк Европа" има риск от фалит

Няколко банки от групата "Сбербанк Европа" претърпяха значителен отлив на депозити на клиенти

Какво означава всичко това?

На първо място трябва да видим, дали веднага след 1 март SRB ще излезе с одобрение на някакъв план за възстановяване и преструктуриране на Sberbank в Австрия, Хърватска и Словения. Такива планове и за трите кредитни институции би трябвало да има и те да са одобрени от надзорните органи по трите държави. Точно във връзка с такива планове са изискванията по Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL), които са задължителни за всички банки във всички държави в Банковия съюз на ЕС. Тези изисквания задължават банките да поддържат определен дял от своите привлечени средства (пасиви) в инструменти, които лесно могат да бъдат подлагани на обезценка или на трансформация в случай, че банката попадне във финансова криза. С други думи собствениците на тези вземания от банката трябва да са готови да редуцират или да отложат вземанията си и по този начин да облекчат ликвидния натиск върху засегната банка и й дадат време да осъществи плановете си за възстановяване и преструктуриране.

В случая обаче SRB трябва да прецени доколко провеждането на едно възстановяване и преструктуриране на трите банки е целесъобразно, с други думи дали то ще е по-евтино от техния фалит. Тук трябва да кажем, че ако капитала на тези банки е отрицателен те не подлежат на възстановяване и преструктуриране.

И още нещо важно. Независимо какво решение ще вземе SRB всички влогове до 100 хил. евро и в трите банки са гарантирани от националните системи на Австрия, Хърватска и Словения за гарантиране на влоговете. Притежателите на такива спестявания ще могат да си получат техния нетен размер (след приспадане на задълженията към съответната банка) в рамките на седмица след като престанат да имат достъп до своите спестявания.

Руската Сбербанк стана най-скъпата банка в Европа

Руската Сбербанк стана най-скъпата банка в Европа

Сега Сбербанк се изкачи на 14 -то място в световната класация на банките

Какво може да се случи с въпросните три банки от тук нататък. На първо място, чисто хипотетично, руската Сбербанк може да реши да подкрепи дъщерното си дружество в Австрия, а чрез него и банките в Хърватска и в Словения. Дори и да има средства да направи това обаче, не трябва да забравяме, че Сбербанк е под санкции и едва ли някой ще и позволи да прави каквито и да е трансфери в ЕС.

Отново заради санкциите, трудно може да се очаква и подкрепа за възстановяването и преструктурирането на банките от частни капитали.

Възможен е варианта капитала на трите банки да бъде намален с претърпените загуби и дори занулен, но те да бъдат продадени на други банки от ЕС, Великобритания или САЩ, които да ги рекапитализират, преструктурират и възстановят като свои дъщерни поделения. Тук проблема е във възможни последващи правни спорове с руската Сбербанк, която да не приеме оценката за нивото на капитала на банките в Австрия, Хърватска и Словения и да обжалва евентуалните сделки за трите банки.

Сбербанк се изправя срещу Amazon и Apple с нови услуги

Най-голямата банка в Русия се изправя срещу Apple и Amazon с нови услуги

Тя променя и корпоративния си брандинг, за да подчертае, че не е просто банка

Не е изключено за всяка една от трите банки да се намери отделен изход за спасение. Но това е малко вероятно. Първо заради санкциите срещу Русия, второ заради практиката на SRB, който до момента е отхвърлял възможностите за преструктуриране на всичките 5 закъсали банки за които е трябвало да взема решения през изминалите години и трето заради правните и репутационни рискове за всеки инвеститор, който реши да влезе в подобна сделка.

По-вероятния изход е на 2 март и трите банки да минат в процедура на несъстоятелност, гарантираните депозити в тях да бъдат бързо платени, а активите им да започнат да се осребряват от назначените от националните регулативни органи администратори.