Модерирането на онлайн съдържание е тежка, зле платена и, като цяло, неблагодарна работа, без която, обаче, съвременните платформи просто не могат да съществуват. Напредъкът на технологиите може да промени това и голяма част от дейностите по премахване на непозволени публикации може да се автоматизират с помощта на изкуствения интелект.

Поне така смятат създателите на ChatGPT от OpenAI, които използват неговия езиков модел за собствените си модераторски цели.

Ето как да печелите от изкуствения интелект

Ето как да печелите от изкуствения интелект

ChatGPT и компания са интересни и полезни, но освен това с тяхна помощ някои хора изкарват пари

Детайли: Съдържанието на платформите на OpenAI се модерира със система, базирана на модела GPT-4, като резултатите ѝ са по-добри от тези на човешки модератор с базова подготовка, но все още не са на нивото на най-опитните специалисти.

Голям неин плюс е, че тя участва на всички етапи от процеса - от създаването на политиките по отношение на съдържанието до прилагането им.

Така хората не трябва да минават през хиляди потенциално проблематични публикации, а по-скоро влизат в ролята на съветници, които насочват общата посока на работа на системата.

Компаниите, които се "давят" в изкуствен интелект

Компаниите, които се "давят" в изкуствен интелект

Бизнесът изглежда все по-объркан

Още нещо: Подобна промяна в начина на модериране на съдържанието е особено необходима именно заради AI. В момента злонамерените потребители могат да генерират за секунди огромно количество съдържание, което би изисквало в пъти повече модератори.

Шеф на компания за изкуствен интелект: Това ще бъде най-големият балон на всички времена

Шеф на компания за изкуствен интелект: Това ще бъде най-големият балон на всички времена

Според него общият размер на необходимите инвестиции в изкуствен интелект вероятно ще бъде $1 трилион

От друга страна: За много компании AI е преди всичко начин за спестяване на разходи от заплати. Затова и далеч не всички инвестират в подобряването на системите си така, че наистина да се спира само непозволеното съдържание - но пък и да се спира без изключение.