Българските работодатели са изправени пред все повече финансови проблеми, породени предимно от продължаващата пандемия и инфлацията. По предварителни данни на Националния статистически институт за второто тримесечие на тази година - общите разходи на работодателите в България за един отработен час за наетите от тях лица нарастват с 6.7% спрямо второто тримесечие на 2020-а. 

В индустрията увеличението е с 1.7%, в услугите - с 4.7% в строителството - с 13.4 на сто

По икономически дейности през второто тримесечие на 2021-а година най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори "Държавно управление" - 23.2%, "Хуманно здравеопазване и социална работа" - 21.3%, и "Строителство" -  13.4%.

Къде искат да работят служителите в България: Топ 50 на най-желаните работодатели

Къде искат да работят служителите в България: Топ 50 на най-желаните работодатели

Технологичният сектор е водещ, заедно с производителите на хранителни стоки и напитки

Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в сектор "Операции с недвижими имоти" -  4.9%

Следват "Транспорт, складиране и пощи" -  2.2% и "Финансови и застрахователни дейности" - 1.2%.

Разходите на работодателите, които са единствено за възнаграждение за един отработен час се увеличават със 7.2%, а другите им разходи (извън тези за възнаграждения) - с 4.3%.

Последното краткотрайно забавяне на ръста на работодателските разходи беше отчетено в средата на пандемичната 2020-а година. В края на годината те вече нараснаха с 10% на годишна база.

Кои са най-големите работодатели в България?

Кои са най-големите работодатели в България?

Първенецът дава работа на над 9500 души

Заради продължаващата пандемия огромна част от работодателите у нас, предимно от частния сектор, продължават практиката с дистанционната работа. По последни данни от Българската стопанска камара, едва 17 на сто от мениджърите не прилагат този модел на работа. 90 на 100 от работодателите обаче прилагат т. нар. хибридна форма на работа - някои дни работа от вкъщи, някои дни от офиса. Впрочем, подобна е ситуацията в целия Европейски съюз. И едва ли скоро ще се промени.

Софиянци искат заплата  над 2000 лева и работа от вкъщи

Софиянци искат заплата над 2000 лева и работа от вкъщи

Според данните на Агенцията по заетостта, равнището на регистрираната безработица в страната продължава да се понижава, като достигна нова рекордно ниска стойност от 4.9%