През последните години броя на полетите и на пътниците на българските летища стабилно расте, показват данни на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", цитирани от "Инфограф".

Единственото отклонение от тази тенденция е през 2009 и 2010 г., като най-вероятно това е следствие от икономическата криза.

Статистиката сочи, че от петте най-големи летища у нас - София, Пловдив, Варна, Бургас и Горна Оряховица, през 2006 г. излетелите са 2 816 265 души, а през 2016 г. броят им се удвоява - 4 814 772. Подобни са и цифрите за пристигналите - 2 803 138 срещу 4 764 842.

Най-малка заслуга имат Пловдив и Горна Оряховица, които приемат предимно чартърни полети със силна сезонна зависимост.

Друго интересно е, че в по-голямата част от случаите заминаващите са повече от пристигащите, коментира "Инфограф". Това е валидно за софийското летище през целия наблюдаван период, както и за летище Варна, с изключение на 2015 г. Летище Бургас и летище Горна Оряховица показват по-колебливи резултати по това отношение, като броят на пристигащите често е по-голям от броя на заминаващите пътници.

На ниво летища, най-драстичен ръст се забелязва при софийското летище както и бургаското в Сарафово. През 2006 г. в Бургас са излетели или кацнали общо 1,8 млн. пасажери, а десет години по-късно броят им нараства почти до 2,9 млн. души, или с 59%. В София ръстът е още по-значителен - 126%.

Летището в Пловдив е единственото, при което тенденцията е обратна, като през 2016 г. спрямо 2006 г. броят на пасажерите е намалял със 17%. Броят на пътниците, ползвали неговите услуги е и най-нестабилен във времето и пик се наблюдава през 2007 г.

Най-голям ръст летище Варна бележи между 2015 и 2016 г. Това е и третото по брой пасажери летище след София и Бургас. През 2016 г. броят на пътниците достига най-високата си точка - общо 1,7 млн. души. Данните за 2011 и 2012 г. трябва да се разглеждат с внимание, тъй като летището е в ремонт от декември 2011 г. до февруари 2012 г. и през този период то не функционира.

Статистика по месеци за 2016 г.

Не е изненадващо, че най-голям брой пътници се наблюдава в летния сезон. Най-слаби в това отношение са февруари и декември, а най-силни - юли и август. Пикът през летните месеци е различен за пристигащите и заминаващите: докато за първите най-много пасажери са отчетени юли, за вторите най-натоварен е август.

Летище София е единственото, чийто обем пътници е устойчив във времето. Най-много заминаващи през 2016 г. са отчетени през септември - 271 785, а най-много пристигащи през декември - 255 286.

Бургаското и варненското летище имат най-силно изразен сезон характер, като за ноември 2016 г. в Сарафово няма отчетени пътници. През летните сезони, то регистрира по-висока натовареност, отколкото летище Варна.

Летище Пловдив е единственото, на което засилен трафик се наблюдава през януари и февруари месец. Възможна причина за това е лесният достъп от летището до някои от зимните курорти. Най-слабият месец е ноември, като разликата между най-силния и най-слабия месец е 38%.

Въпреки че има най-нисък брой регистрирани пасажери, летище Горна Оряховица също предоставя динамична информация по месеци. За януари и февруари 2016 г. летището е използвано за пътнически цели от едва 6 човека, а през май - от 37.